Grad NOVSKA Službene stranice

POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI (PISANO TESTIRANJE)

Na temelju članka 20. u svezi s člankom 22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj: 86/08, 61/11 i 4/18,112/19), Povjerenstvo za provođenje natječaja za prijam u službu domara u društvenomdomu, upućuje

POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI

(PISANO TESTIRANJE)

I.

Pismeno testiranje provodi se za kandidate koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja za prijam u službu na radno mjesto domara u društvenom domu - 1 izvršitelj/ica, na
neodređeno vrijeme u Upravni odjel za društvene djelatnosti, pravne poslove i javnu nabavu Grada Novske.

II.
Na pismeno testiranje pozivaju se sljedeći kandidati:
1. M.M., rođ: 1992. godine
2. M.D., rođ: 1991. godine

III.

Kandidati koji su pozvani na pismeno testiranje za prijam u službu na radno mjesto domara u društvenom domu, trebaju doći u Gradsku vijećnicu Grada Novske, Trg dr. Franje Tuđmana 2, dana 26. srpnja 2023. godine (srijeda), u 9:00 sati. Testiranje će započeti u 9:00 sati i trajati 60 minuta. Na testiranje je potrebno ponijeti
osobnu iskaznicu i kemijsku olovku. Ne postoji mogućnost naknadnog pisanog testiranja. Kandidati koji ostvare najmanje 50% bodova na pisanom testiranju, isti dan će pristupiti na usmenu provjeru znanja- intervju, u 12:00 sati. Ovaj poziv objavljuje se na web stranici Grada Novske i na oglasnoj ploči Gradske uprave Grada Novske.

 

 

GRAD NOVSKA

UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI,
PRAVNE POSLOVE I JAVNU NABAVU

KLASA: 112-01/23-01/5
URBROJ: 2176-4-05-23-6
Novska, 21. srpnja 2023.

 

Predsjednica

Ivana Sertić Patek, dipl. iur. v.r.