Grad NOVSKA Službene stranice

POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI - referent za obračun plaća i drugih primanja, 1 izvršitelj, neodređeno vrijeme

Na temelju članka 20. u svezi s člankom 22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj: 86/08, 61/11 i 4/18, 112/19), Povjerenstvo za provođenje natječaja za  prijam u službu referenta/ice za obračun plaća i drugih primanja, upućuje

 

POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI

(PISANO TESTIRANJE)

I.

Pismeno testiranje provodi se za kandidate koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja  za prijam u službu na radno mjesto referenta/ice za obračun plaća i drugih primanja - 1 izvršitelj/ica, na neodređeno vrijeme  u Upravni odjel za proračun i financije Grada Novske.
 

Na pismeno testiranje poziva se:

1. D.C. rođ. 1971.

2. V.B. rođ. 1983.

3. L.R. rođ. 1993.

 

II.

Kandidati koji su pozvani na pismeno testiranje za prijam u službu na radno mjesto referenta/ice za obračun plaća i drugih primanja, trebaju doći u Gradsku vijećnicu Grada Novske, Trg dr. Franje Tuđmana 2, dana 18. svibnja 2023. godine (četvrtak), u 9:00 sati.

Testiranje će započeti u 9:00 sati i trajati 60 minuta. Na testiranje je potrebno ponijeti osobnu iskaznicu i kemijsku olovku. Ne postoji mogućnost naknadnog pisanog testiranja.

Ukoliko kandidatkinja ostvari najmanje 50% bodova na pisanom testiranju, isti dan Povjerenstvo će obaviti intervju, u 10:00 sati.

Ovaj poziv objavljuje se na web stranici Grada Novske i na oglasnoj ploči Gradske uprave Grada Novske.

 

 

GRAD NOVSKA

UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINANCIJE

KLASA: 112-02/23-01/2

URBROJ: 2176 - 4-06-23-3

Novska, 11. svibnja  2023.

                                                                            Predsjednica

                                                                  Marija Vuković, dipl. oec.v.r.