Grad NOVSKA Službene stranice

O D L U K A o izabranim ponuditeljima i rednom broju lokacije ponuditelja za davanje na korištenje javnih površina na manifestaciji „Lukovo u Novskoj 2023“