Grad NOVSKA Službene stranice

POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI (PISANO TESTIRANJE) - viši stručni suradnik za gospodarstvo

Na temelju članka 20. u svezi s člankom 22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj: 86/08, 61/11 i 4/18, 112/19), Povjerenstvo za provođenje Oglasa za prijam u službu, upućuje

 

POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI

(PISANO TESTIRANJE)

I.

Pismeno testiranje provodi se za kandidatkinju koja ispunjava formalne uvjete Oglasa za prijam u službu  na radno mjesto višeg stručnog suradnika za gospodarstvo - 1 izvršitelj/ica, na određeno vrijeme  radi privremenog povećanja opsega posla na rok od 6 mjesci u Upravni odjel za gospodarstvo i poljoprivredu Grada Novske.

Na pismeno testiranje poziva se:

1. M.M.. 1981.

II.

Kandidatkinja pozvana na pismeno testiranje za prijam u službu na radno mjesto višeg stručnog suradnika za gospodarstvo, treba doći u Gradsku vijećnicu Grada Novske, Trg dr. Franje Tuđmana 2, dana 18. siječnja 2023. godine (srijeda), u 9:00 sati.

Testiranje će započeti u 9:00 sati i trajati 60 minuta. Na testiranje je potrebno ponijeti osobnu iskaznicu i kemijsku olovku. Ne postoji mogućnost naknadnog pisanog testiranja.

Ukoliko kandidatkinja ostvari najmanje 50% bodova na pisanom testiranju, isti dan Povjerenstvo će obaviti intervju, u 10:00 sati.

Ovaj poziv objavljuje se na web stranici Grada Novske (www.novska.hr) i na oglasnoj ploči Gradske uprave Grada Novske.

KLASA: 112-02/22-01/2

URBROJ: 2176 -4-04-22-4

Novska, 12. siječnja  2023.

                                                                                                       

                                                Predsjednik

                                  Domagoj Matejaš, mag. inž. v. r.