Grad NOVSKA Službene stranice

II. KRUG JAVNOG POZIVA za dodjelu potpore male vrijednosti kroz Program poticanja razvoja malog i srednjeg poduzetništva Grada Novske za 2016. godinu

 

Korisnici potpora male vrijednosti mogu biti obrti, mikro, mala i srednja trgovačka društva, djelatnosti slobodnih zanimanja, osobe koje imaju registriranu kućnu radinost  ili sporedno zanimanje, nezaposlene osobe iz evidencije Hrvatskog zavoda za zapošljavanje koje planiraju samozapošljavanje pokretanjem vlastitog posla, kao i ostale osobe koje se planiraju samozaposliti.

Grad Novska poticat će razvoj mikro, malog i srednjeg poduzetništva, dodjeljivanjem bespovratnih  novčanih sredstva za slijedeće mjere:

  • MJERA 1: Očuvanje i razvoj tradicijskih i deficitarnih obrtničkih zanimanja;
  • MJERA 2: Potpore za razvoj poduzetništva poduzetnika-početnika;
  • MJERA 3: Potpore za razvoj postojećih poduzetnika;
  • MJERA 4: Potpore jačanju poduzetničkih kompetencija.

 

U Proračunu Grada Novska za 2016.godinu sredstva su planirana u iznosu 200.000,00 kn.

Sredstva su namjenjena za sufinanciranje troškova ulaganja u pokretanje i razvoj poslovanja mikro, malih i srednjih poduzetnika i obrtnika koji obavljaju djelatnost na području Grada Novske.

Rok za dostavljanje Prijava je 26.08.2016.

 

 

II. KRUG JAVNOG POZIVA Prijava za dodjelu potpora male vrijednosti u poljoprivredi na području Grada Novske u 2016 godini za Mjeru 3 Subvencija za umjetno osjemenjivanje goveda

 

Korisnik potpore male vrijednosti je poljoprivredno gospodarstvo upisano u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava koje ima sjedište, odnosno prebivalište, kao i poljoprivredne površine i poljoprivrednu proizvodnju na području Grada Novske te koje ima internu veterinarsku stanicu za vlastite potrebe  ili imaju ovlaštenje za umjetno osjemenjivanje goveda na vlastitom gospodarstvu.

INTENZITET POTPORE Maksimalan iznos potpore je do 50% iznosa prihvatljivih troškova, a maksimalno do 158,00 kn po jedinici osjemenjivanja.

Prijave se zaprimaju do 22.08.2016.

 

 

II. KRUG JAVNOG POZIVA Prijava za dodjelu potpora male vrijednosti u poljoprivredi na području Grada Novske u 2016 godini za Mjeru 1 Umjetno osjemenjivanje goveda i Mjeru 2 Umjetno osjemenjivanje krmača i nazimica

 

Korisnik potpore male vrijednosti je poljoprivredno gospodarstvo upisano u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava koje ima sjedište, odnosno prebivalište, kao i poljoprivredne površine i poljoprivrednu proizvodnju na području Grada Novske.

INTENZITET POTPORE

  • Mjera 1. Umjetno osjemenjivanje goveda

Maksimalan iznos potpore je do 61% iznosa prihvatljivih troškova, a maksimalno do 158,60 kn po jednoj usluzi.

  • Mjera 2. Umjetno osjemenjivanje krmača i nazimica

Maksimalan iznos potpore je do 50% iznosa prihvatljivih troškova, a maksimalno do 110,00 kn po jednoj usluzi.

Prijave se zaprimaju do 22.08.2016.

 

 

E-impuls

 

    Fond: Europski fond za regionalni razvoj

    Operativni program: Operativni program Konkurentnost i kohezija

    Tip natječaja: Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga                       (bespovratna sredstva)

    Status: otvoren od 21.7.2016. do 30.9.2016.

    Maximalni iznos potpore: 300.000,00 KN

    Minimalni iznos potpore: 30.000,00 KN

    Nadležno tijelo: Ministarstvo poduzetništva i obrta

    Područje: malo i srednje poduzetništvo, obrtništvo

    Prijavitelji: mali i srednji poduzetnici, obrtnici

 

 

J A V N I  P O Z I V za dodjelu potpore male vrijednosti kroz  Program poticanja razvoja malog i srednjeg poduzetništva Grada Novske za 2016. godinu

Korisnici potpora male vrijednosti mogu biti obrti, mikro, mala i srednja trgovačka društva, djelatnosti slobodnih zanimanja, osobe koje imaju registriranu kućnu radinost  ili sporedno zanimanje, nezaposlene osobe iz evidencije Hrvatskog zavoda za zapošljavanje koje planiraju samozapošljavanje pokretanjem vlastitog posla, kao i ostale osobe koje se planiraju samozaposliti.

Grad Novska poticat će razvoj mikro, malog i srednjeg poduzetništva, dodjeljivanjem bespovratnih  novčanih sredstva za slijedeće mjere:

MJERA 1: Očuvanje i razvoj tradicijskih i deficitarnih obrtničkih zanimanja;

MJERA 2: Potpore za razvoj poduzetništva poduzetnika-početnika;

MJERA 3: Potpore za razvoj postojećih poduzetnika;

MJERA 4: Potpore jačanju poduzetničkih kompetencija.

U Proračunu Grada Novska za 2016.godinu sredstva su planirana u iznosu 200.000,00 kn.

Sredstva su namjenjena za sufinanciranje troškova ulaganja u pokretanje i razvoj poslovanja mikro, malih i srednjih poduzetnika i obrtnika koji obavljaju djelatnost na području Grada Novske.

Rok za dostavljanje Prijava je 15.07.2016.

 

J A V N I  P O Z I V Mjera 1. Umjetno osjemenjivanje goveda i Mjera 2. Umjetno osjemenjivanje krmača i nazimica

Korisnik potpore male vrijednosti je poljoprivredno gospodarstvo upisano u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava koje ima sjedište, odnosno prebivalište, kao i poljoprivredne površine i poljoprivrednu proizvodnju na području Grada Novske.

INTENZITET POTPORE

Mjera 1. Umjetno osjemenjivanje goveda

Maksimalan iznos potpore je do 61% iznosa prihvatljivih troškova, a maksimalno do 158,60 kn po jednoj usluzi.

Mjera 2. Umjetno osjemenjivanje krmača i nazimica

Maksimalan iznos potpore je do 50% iznosa prihvatljivih troškova, a maksimalno do 110,00 kn po jednoj usluzi.

Prijave se zaprimaju do 15.07.2016.

 

J A V N I  P O Z I V Mjera 3. Subvencija za umjetno osjemenjivanje goveda

Korisnik potpore male vrijednosti je poljoprivredno gospodarstvo upisano u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava koje ima sjedište, odnosno prebivalište, kao i poljoprivredne površine i poljoprivrednu proizvodnju na području Grada Novske te koje ima internu veterinarsku stanicu za vlastite potrebe  ili imaju ovlaštenje za umjetno osjemenjivanje goveda na vlastitom gospodarstvu.

INTENZITET POTPORE Maksimalan iznos potpore je do 50% iznosa prihvatljivih troškova, a maksimalno do 158,00 kn po jedinici osjemenjivanja.

Prijave se zaprimaju do 15.07.2016.

 

J A V N I  P O Z I V Mjera 4. Potpore poljoprivrednoj proizvodnji

Korisnik potpore male vrijednosti je poljoprivredno gospodarstvo upisano u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava koje ima sjedište, odnosno prebivalište, kao i poljoprivredne površine i poljoprivrednu proizvodnju na području Grada Novske.

Grad Novska u cilju poticanja razvoja poljoprivredne proizvodnje na području Grada Novske dodjeljivati će bespovratna novčana sredstva za Mjeru 4. Potpore poljoprivrednoj proizvodnji u sklopu koje se nalaze slijedeće mjere:

MJERA 4.1. BILJNA PROIZVODNJA

MJERA 4.2. STOČARSKA PROIZVODNJA

MJERA 4.3. POTPORA ZA EKOLOŠKU PROIZVODNJU

MJERA 4.4. POTPORA ZA INVESTICIJE U GOSPODARSTVO

MJERA 4.5. SUBVENCIJA PREMIJE OSIGURANJA

MJERA 4.6. POTPORA ZA EDUKACIJU I STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE POLJOPRIVREDNIKA

Prijave se zaprimaju do 15.07.2016.

Za ovu Mjeru sredstva su planirana u Proračunu Grada Novske za 2016. godinu - u vrijednosti 300.000,00 kuna.

 

IZGRADNJA PROIZVODNIH KAPACITETA MSP I ULAGANJE U OPREMU 

     Prihvatljivi korisnici: Pravne ili fizičke osobe koje su mikro, malo ili                                                      srednje poduzeće
     Maximalni iznos potpore: 15.000.000,00 kn
     Minimalni iznos potpore: 1.500.000,00 kn
     Intenzitet regionalne potpore: 35% za srednje poduzetnike
                                                            45% za mirko i male poduzetnike
     Natječaj otvoren: Do 31. prosinca 2020.

 

ULAGANJE U PROIZVODNU TEHNOLOGIJU MSP

     Prihvatljivi korisnici: Pravne ili fizičke osobe koje su mikro, malo ili                                                      srednje poduzeće
     Maximalni iznos potpore: 5.000.000,00 kn 
     Minimalni iznos potpore: 500.000,00 kn
     Intenzitet regionalne potpore: 35% za srednje poduzetnike
                                                            45% za mirko i male poduzetnike
     Natječaj otvoren: Do 31. prosinca 2020.

 

PODRŠKA RAZVOJU MSP U TURIZMU POVEĆANJEM KVALITETE I DODATNE PONUDE HOTELA

     Prihvatljivi korisnici: Pravne ili fizičke osobe koje su mikro, malo ili                                                      srednje poduzeće
     Maximalni iznos potpore: 10.000.000,00 kn
     Minimalni iznos potpore: 1.000.000,00 kn
     Intenzitet regionalne potpore: 35% za srednje poduzetnike
                                                            45% za mirko i male poduzetnike
     Natječaj otvoren: Do 31. prosinca 2016.