Grad NOVSKA Službene stranice

 

PODUZETNIČKA ZONA „NOVSKA“


Poduzetnička zona „Novska“ smještena je sjeverno od autoceste Zagreb – Lipovac (A3) – 1,3 km od izlaza na autocestu, nalazi se neposredno uz željeznički ranžirni kolodvor u Novskoj te je na državnoj razini okarakterizirana kao zona od nacionalnog i internacionalnog interesa te kao takva predstavlja i važan potencijal gospodarskog razvoja grada Novske.

 

Ulagačima u Poduzetničku zonu „Novska“ Grad Novska osigurat će povlaštenu cijenu zemljišta, potporu na prodajnu cijenu zemljišta u skladu s planiranim brojem zaposlenih.


Dosadašnja ulaganja u razvoj poduzetničke zone „Novska“ i pogodnosti iste za investitore, prepoznala je i Agencija za investicije i konkurentnost koja je uvrstila Poduzetničku zonu Novska među četiri najpogodnije zone za ulaganja u Republici Hrvatskoj.


Osiguravanje dugoročnih uvjeta za razvoj malog i srednjeg poduzetništva i obrtništva, prvenstveno onih koji obavljaju industrijsko-zanatske, trgovačko-uslužne i komunalno-servisne djelatnosti, te dugoročno smanjivanje i ublažavanje nezaposlenosti i poticanje poduzetnika na otvaranje novih radnih mjesta, aktiviraju se prostorni i razvojni resursi i na taj način se osigurava brzi gospodarski i ukupni razvoj Grada.