Grad NOVSKA Službene stranice

Važni dokumenti grada

Klikni na ikonu za download

Statut

STATUT GRADA NOVSKE - pročišćeni tekst
STATUTARNA ODLUKU O IZMJENAMA I DOPUNAMA STATUTA GRADA NOVSKE

Poslovnik

POSLOVNIČKA ODLUKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA POSLOVNIKA GRADSKOG VIJEĆA GRADA NOVSKE
POSLOVNIK GRADSKOG VIJEĆA GRADA NOVSKE

Proračun

Izvještaj o izvršenju proračuna za 2019.
II. izmjene i dopune Proračuna Grada Novske za 2020
I. izmjena i dopuna Proračuna Grada Novske za 2020.
Financijski izvještaj za JVP Novska 2019.
Godišnji financijski izvještaj Grada Novske za 2019. godinu
VII. Izmjene i dopune Proračuna Grada Novske za 2019.
Odluka o izvršenju Proračuna Grada Novske za 2020. godinu
Plan proračuna 2020-2022.
Prijedlog Plana Proračuna Grada Novske za 2020.
Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna za razdoblje od 01.01. do 30.06.2019
VI. izmjene i dopune proračuna Grada Novske za 2019.
V. izmjene i dopune proračuna Grada Novske za 2019.
ODLUKA o dopuni Odluke o izvršenju Proračuna Grada Novske za 2019. godinu
IV. izmjene i dopune proračuna Grada Novske za 2019.
III. izmjene i dopune proračuna Grada Novske za 2019.
II. Izmjene i dopune Proračuna Grada Novske za 2019. godinu
Izvještaj o izvršenju proračuna za 2018.
IZMJENA I DOPUNA Odluke o izvršenju Proračuna Grada Novske za 2019. godinu
Godišnji financijski izvještaji za 2018. godinu
I. Izmjene i dopune Proračuna Grada Novske za 2019. godinu
IV. Izmjene i dopune Proračuna Grada Novske za 2018. godinu
ODLUKa o izvršenju Proračuna Grada Novske za 2019. godinu
PRORAČUN GRADA NOVSKE ZA 2019. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2020. I 2021. GODINU
PRIJEDLOG PRORAČUNA GRADA NOVSKE ZA 2019. GODINU
NACRT PRIJEDLOGA PRORAČUNA GRADA NOVSKE ZA 2019. GODINU
III. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA NOVSKE ZA 2018. GODINU
IZMJENA ODLUKE O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA NOVSKE ZA 2018. GODINU
POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA NOVSKE ZA 2018.
OBRAČUN PRORAČUNA GRADA NOVSKE ZA 2017. GODINU
II. izmjene i dopune proračuna grada Novske za 2018. godinu
I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA NOVSKE ZA 2018.
IZMJENA I DOPUNA ODLUKE O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA NOVSKE ZA 2018.
Grad Novska-godišnji financijski izvještaji od 1.1 do 31.12.017. godine
3. Izmjene i dopune Proračuna Grada Novske za 2017.
PRORAČUN GRADA NOVSKE ZA 2018. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2019. I 2020. GODINU
ODLUKU o izvršenju Proračuna Grada Novske za 2018. godinu
Prijedlog Proračuna Grada Novske za 2018. godinu i projekcije za 2019. i 2020. godinu
II. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA NOVSKE ZA 2017. GODINU
POLUGODIŠNJE IZVJEŠĆE IZVRŠENJA PRORAČUNA ZA 2017. GODINU
IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA NOVSKE ZA 2017. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2018. I 2019.
I. IZMJENA ODLUKE O IZVRŠENJU
GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA 2016.
FINANCIJSKO IZVJEŠĆE GRADA NOVSKE ZA 2016.
PRORAČUN GRADA NOVSKE ZA 2017. GODINU I PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA
IV. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA NOVSKE ZA 2016. GODINU
III. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA NOVSKE ZA 2016. GODINU
POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2016.
II. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA NOVSKE ZA 2016. GODINU
I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA NOVSKE ZA 2016. GODINU
I. IZMJENE I DOPUNE ODLUKE O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2016. GODINU
GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA NOVSKE ZA 2015.
Godišnji financijski izvještaji za 2015. godinu
PRORAČUN GRADA NOVSKE ZA 2016. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2017. I 2018.
III. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA NOVSKE ZA 2015. GODINU
IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA NOVSKE ZA RAZDOBLJE 1.1. - 30.6. 2015. I OBRAZLOŽENJA
2. izmjene i dopune proračuna za 2015. godinu
IZMJENA I DOPUNA ODLUKE O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA NOVSKE ZA 2015. godinu
1. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2015. GODINU
GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2014. GODINU
FINANCIJSKA IZVJEŠĆA ZA 2014. GODINU I OBRAZLOŽENJA
III. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA NOVSKE ZA 2014. GODINU
PRORAČUN GRADA NOVSKE ZA 2015. GODINU
IZMJENU ODLUKE O RASPOREDU VIŠKA PRIHODA IZ 2013. GODINE
IZMJENU I DOPUNU ODLUKU o izvršenju Proračuna Grada Novske za 2014. godinu
Izvještaj o izvršenju proračuna za razdoblje od 01.01.2014. do 30.06.2014.
II. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA NOVSKE ZA 2014. GODINU
Izmjene i dopune Proračuna Grada Novske za 2014. godinu
IZMJENE I DOPUNE ODLUKE o izvršenju Proračuna Grada Novske za 2014. godinu
Izvješće o izvršenju proračuna Grada Novske za 2013. godinu
V. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA NOVSKE ZA 2013. GODINU
ODLUKU o izvršenju Proračuna Grada Novske za 2014. godinu
PRORAČUN GRADA NOVSKE ZA 2014. GODINU
PRORAČUN GRADA NOVSKE ZA 2014. GODINU , Plan razvojnih programa
IV. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA NOVSKE ZA 2013. GODINU
POLUGODIŠNJI OBRAČUN PRORAČUNA GRADA NOVSKE ZA 2013
ODOBRENE DONACIJE IZ PRORAČUNA GRADA NOVSKE ZA 2013. GODINU
ISPLAĆENE DONACIJA IZ PRORAČUNA GRADA NOVSKE ZA 2012. GODINU
IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PRORAČUNA za 2012. godinu
III. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA NOVSKE ZA 2013. GODINU
II. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA NOVSKE ZA 2013. GODINE
I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA NOVSKE ZA 2013. GODINU
PRORAČUN GRADA NOVSKE ZA 2013. GODINU
III. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA NOVSKE ZA 2012. GODINU
Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna od 01.01.- 30.06. 2012. godine
II. Izmjene i dopune Proračuna Grada Novske za 2012. godinu
I. Izmjene i dopune Proračuna Grada Novske za 2012. godinu
PRORAČUN GRADA NOVSKE ZA 2012. GODINU
PRORAČUN 2010. GODINE - posebni dio
IV. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA 2009. - POSEBNI DIO
II. Izmjene i dopune proračuna Grada Novske za 2009. godinu - opći dio
Proračun za 2008. godinu - 4. izmjene i dopune
Proračun za 2008.g - 2. izmjena i dopuna - opći dio
Proračun za 2008.g - 2. izmjena i dopuna - posebni dio
Proračun za 2008.g - 1. izmjena i dopuna - opći dio
Proračun za 2008.g - 1. izmjena i dopuna - posebni dio
Proračun za 2008.g - opći dio
Proračun za 2008.g - posebni dio

Akti gradonačelnika

Izvješće o iznosu isplaćenih i raspoređenih sredtava - redovito financiranje stranaka zastupljenih u Gradskom vijeću
2. Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja Grada Novske
3. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja grada Novske za 2018.
PRAVILNIK O OSTVARIVANJU PRAVA NA PLAĆENI DOPUST - projekt "Želim raditi, želim pomoći"
ETIČKI KODEKS DOBROG PONAŠANJA - program "ZAŽELI - GRAD NOVSKA"
ODLUKU o izboru kandidatkinja - žena za obavljanje poslova pružanja usluge i podrške osobama starije životne dobi - PROJEKT „Želim raditi, želim pomoći!“ koji se financira iz Europskog socijalnog fonda
ODLUKA o odobravanju sredstava za financiranje/ sufinanciranje programa/ projekata za zadovoljenje javnih potreba koje će na području Grada Novske provoditi udruge u 2018. godini za područje Javnog poziva „Ostala područja“
ODLUKU o odobravanju sredstava za financiranje/ sufinanciranje programa/ projekata za zadovoljenje javnih potreba koje će na području Grada Novske provoditi udruge u 2018. godini za područje Javnog poziva „Djeca i mladež“
ODLUKU o odobravanju sredstava za financiranje/ sufinanciranje programa/ projekata za zadovoljenje javnih potreba koje će na području Grada Novske provoditi udruge u 2018. godini za područje Javnog poziva „Obnova i izgradnja sakralnih objekata“
PLAN PRIJAMA službenika i namještenika u upravna tijela Gradske uprave Grada Novske u 2018. godini
PRAVILNIK O UNUTARNJEM REDU GRADSKE UPRAVE GRADA NOVSKE
O D L U K U o pokretanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliša za Strategiju turizma i kulturnog turizma Grada Novske 2017. - 2020.
Rješenje o određivanju radnog vremena službenika i namještenika u Gradskoj upravi Grada Novske
RJEŠENJE o imenovanju osobe zadužene za zaštitu dostojanstva službenika i namještenika
PLAN savjetovanja sa javnošću za 2016. godinu
PRAVILNIK o kriterijima za utvrđivanje natprosječnih rezultata i načinu isplate dodatka za uspješnost na radu u upravnim tijelima Grada Novske
PRAVILNIK O FINANCIRANJU UDRUGA
ODLUKU o imenovanju službenika za zaštitu osobnih podataka
Rješenje o određivanju radnog vremena službenika i namještenika Gradske uprave Grada Novske
PRAVILNIK O UNUTARNJEM REDU GRADSKE UPRAVE GRADA NOVSKE
ODLUKA O KOEFICIJENTIMA ZA OBRAČUN PLAĆA SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA U GRADSKOJ UPRAVI I IZMJENE I DOPUNE
IZVJEŠĆE GRADONAČELNIKA GRADA NOVSKE ZA PERIOD SRPANJ - PROSINAC 2014.
ODLUKA o produženju roka za dostavu Glavnog projekta za javni natječaj za javno prikupljanje prijavu fizičkih osoba za sufinanciranje Programa "POvećanje energetske učinkovitosti obiteljskih kuća na području Grada Novske 2014."
ODLUKA o produženju roka za dostavu Glavnog projekta za javni natječaj za javno prikupljanje prijavu fizičkih osoba za sufinanciranje Programa "Poticanja korištenja obnovljivih izvora energije u kućanstvima na području Grada Novske 2014."
ODLUKA o produženju roka za objavu Neslužbene bodovne liste za Javni natječaj za javno prikupljanje prijava fizičkih osoba za sufinanciranje programa „Povećanja energetske učinkovitosti obiteljskih kuća na području Grada Novske
PRAVILNIK za provedbu programa Poticanje korištenja obnovljivih izvora energije u obiteljskim kućama na području Grada Novska 2014.
PRAVILNIK za provedbu Programa povećanja energetske učinkovitosti obiteljskih kuća na području Grada Novske
ODLUKA o osnivanju Savjeta mladih Grada Novske - nacrt
ODLUKA kojom se propisuje postupak provedbe bagatelne nabave ispod 200.000,00 kuna za robe i usluge, te ispod 500.000,00 kuna za radove
DOPUNU PLANA PRIJMA na stručno osposobljavanje osoba bez zasnivanja radnog odnosa u upravnim tijelima Grada Novske za 2014. godinu
PLAN PRIJMA na stručno osposobljavanje osoba bez zasnivanja radnog odnosa u upravnim tijelima Grada Novske za 2014. godinu
ETIČKI KODEKS SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA GRADA NOVSKE
O D L U K A o izmjenama i dopunama Odluke o ustrojstvu Gradske uprave i službe Grada Novske
PRAVILNIK o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem redu Gradske uprave Grada Novske
ODLUKA o izmjeni Odluke o određivanju službenika za informiranje
Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za nabavu radova na izgradnji I. faze svlačionice u Staroj Subockoj
Odluka o imenovanju osobe zadužene za nepravilnosti
Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za rekonstrukciju Društvenog doma u Brestači V. faza
Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za nabavu radova za pojačano održavanje Staroselske ulice u Novskoj
Odluka o odabiru najpovoljnije ponude na izgradnji Vatrogasne spremnice u Rajiću II. faza
Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u otvorenom potupku javne nabave za opskrbu električnom energijom za potrebe Grada Novske
Odluka o imenovanju ovlaštenih osoba za provjeru namjenskog korištenja donacija, pomoći i drugih transfera kod korisnika sredstava proračuna Grada Novske
Odluka o imenovanju ovlaštenih osoba za provjeru sadržaja Izjave o fiskalnoj odgovornosti proračunskih korisnika, kojih je osnivač Grad Novska
Odluka o imenovanju ovlaštenih predstavnika Grada Novske – javnog naručitelja, za provođenje otvorenog postupka javne nabave za investicijsko ulaganje u dom u Bročicama
Odluka o imenovanju ovlaštenih predstavnika Grada Novske – javnog naručitelja, za provođenje otvorenog postupka javne nabave za investicijsko ulaganje u dom u Brestači – V. faza
Odluka o imenovanju ovlaštenih predstavnika Grada Novske – javnog naručitelja, za provođenje otvorenog postupka javne nabave za II. fazu uređenja vatrogasne spremnice u Rajiću
Odluka o imenovanju ovlaštenih predstavnika Grada Novske – javnog naručitelja, za provođenje otvorenog postupka javne nabave za nabavu usluge opskrbe električnom energijom
Odluka o imenovanju ovlaštenih predstavnika Grada Novske – javnog naručitelja, za provođenje otvorenog postupka javne nabave rekonstrukciju Staroselske ulice
Odluka o imenovanju ovlaštenih predstavnika Grada Novske – javnog naručitelja, za provođenje otvorenog postupka javne nabave I. fazu izgradnje svlačionica u Staroj Subockoj
Odluka o imenovanju ovlaštenih predstavnika Grada Novske – javnog naručitelja, za provođenje otvorenog postupka javne nabave za nabavu usluge opskrbe plinom
Odluka o imenovanju ovlaštenih predstavnika Grada Novske – javnog naručitelja, za provođenje otvorenog postupka javne nabave za obnovu tradicijske kuće u Staroj Subockoj
Odlukao imenovanju ovlaštenih predstavnika Grada Novske – javnog naručitelja, za provođenje otvorenog postupka javne nabave za rekonstrukciju Ulice Antuna Mihanovića
Odluka provođenju pregovaračkog postupka bez prethodne objave za nabavu univerzalnih poštanskih usluge na cijelom teritoriju Republike Hrvatske
ODLUKA , Suglasnost za zapošljavanje nezaposlenih osoba kroz program javnih radova u 2012. godini u Gradskoj knjižnici i čitaonici
Odluka o izboru najpovoljnije ponude u pregovaračkom postupku javne nabave bez prethodne objave za nabavu univerzalnih poštanskih usluga na cijelom teritoriju Republike Hrvatske za 2011. godinu
Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u otvorenom postupku javne nabave za izgradnju spojne ceste D47 - Ulica Tina Ujevića u Novskoj I. faza
Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u otvorenom postupku javne nabave za I. fazu izgradnje poduzetničke zone Jug u Novskoj
Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u otvorenom postupku javne nabave za izgradnju spojne ceste D47 - Ulica Tina Ujevića u Novskoj II. faza
Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na cijenu vodnih usluga
Odluku o odabiru najpovoljnije ponude u otvorenom postupku javne nabave za izgradnju vatrogasne spremnice u Rajiću - I. faza
Zaključak, utvrđivanje obveznika razvijanja sustava unutarnjih financijskih kontrola (fiskalna odgovornost)
Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u otvorenom postupku javne nabave za rekonstrukciju Ulica A. Šenoe i I. Gundulića u Novskoj
Odluka o kriterijima i mjerilima za kupnju stanova iz Programa društveno poticane stanogradnje
Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u otvorenom postupku javne nabave za izradu izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Novske
Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u otvorenom postupku javne nabave za rekonstrukciju dijela Ilirske ulice u Novskoj
Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u otvorenom postupku javne nabave za uređenje dijela ureda Gradske vijećnice Grada Novske
Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u otvorenom postupku javne nabave za izgradnju javne rasvjete u Poduzetničkoj zoni Zapad
Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u otvorenom potupku javne nabave za rekonstrukciju društvenog doma u Brestači IV. faza
Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za opskrbu električnom energijom za potrebe Grada Novske
Odluka o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Grada Novske
Odluka o izlučivanju i načinu registrativnog gradiva nastalog u radu tijela Gradske uprave Grada Novske
Plan prijma službenika i namještenika u upravna tijela Gradske uprave Grada Novske
ODLUKA o određivanju službenika za informiranje

Komunalne odluke

ODLUKA o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Novske
ODLUKA o mjerama za sprečavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada na području Grada Novske
ODLUKA o povjeravanju obavljanja javne usluge prikupljanja miješanog i bio razgradivog komunalnog otpada
Plan gospodarenja otpadom Grada Novske
Odluka o priključenju na komunalne vodne građevine
ODLUKA o komunalnom redu
ODLUKA O KOMUNALNOM DOPRINOSU
ODLUKA o uvjetima i načinu držanja pasa, mačaka i drugih životinja kućnih ljubimaca na području Grada Novske
Odluka o izmjeni odluke o komunalnom doprinosu
Odluka o komunalnom doprinosu izmjene i dopune
Odluka o komunalnoj naknadi izmjena i dopuna
Odluka o visini komunalnog
Odluka o odvozu komunalnog otpada

Ostali akti

Strateški razvojni program grada Novske 2018.- 2023.
XI. Izmjene i dopune Programa poticanja razvoja malog i srednjeg poduzetništva Grada Novska za 2016. - 2020. godinu (SV 8/20, str. 318-319)
Odluka o donošenju Plana upravljanja imovinom u vlasništvu Grada Novske za 2020. godinu
X. izmjene i dopune Programa poticanja razvoja malog i srednjeg poduzetništva Grada Novska za 2016. - 2020. godinu (SV 41/19, str. 2828-2829)
IX. izmjene i dopune Programa poticanja razvoja malog i srednjeg poduzetništva Grada Novska za 2016. - 2020. godinu (SV 24/19, str. 1566).
VIII. izmjene i dopune Programa poticanja razvoja malog i srednjeg poduzetništva Grada Novska za 2016. - 2020. godinu (str. 4163 Službenog vjesnika 72/18)
VII. izmjene i dopune Programa poticanja razvoja malog i srednjeg poduzetništva Grada Novska za 2016. - 2020. godinu (SV 12/18, str. 588)
VI. izmjene i dopune Programa poticanja razvoja malog i srednjeg poduzetništva Grada Novska za 2016. - 2020. godinu (SV 45/17, str. 2238)
V. izmjene i dopune Programa poticanja razvoja malog i srednjeg poduzetništva Grada Novska za 2016. - 2020. godinu (SV 28/17, str.1342)
IV. izmjene i dopune Programa poticanja razvoja malog i srednjeg poduzetništva Grada Novska za 2016. godinu (SV 55/16, str.3035)
III. izmjene i dopune Programa poticanja razvoja malog i srednjeg poduzetništva Grada Novska za 2016. godinu (SV 42/16, str.2161)
II. Izmjene i dopune Programa poticanja razvoja malog i srednjeg poduzetništva Grada Novska za 2016. godinu (SV 28/16, str. 1442)
I. Izmjene i dopune Programa poticanja razvoja malog i srednjeg poduzetništva Grada Novska za 2016. godinu (SV 20/16, str. 920)
Program poticanja razvoja malog i srednjeg poduzetništva Grada Novske 2016-2020
Popis donacija udrugama i drugim organizacijama civilnog društva za 2017.
Popis donacija udrugama i drugim organizacijama civilnog društva za 2016.
Popis donacija udrugama i drugim organzacijama civilnog društva za 2015.
PLAN UKUPNOG RAZVOJA GRADA NOVSKE
Kolektivni ugovor za službenike i namještenike u gradskim Upravnim tijelima Grada Novske
Popis donacija udrugama i drugim organzacijama civilnog društva za 2014.
Dodatak I. kolektivnom ugovoru za službenike i namještenike u gradskim upravnim tijelima Grada Novske
Program rada gradskog vijeća grada novske za 2015. godinu
ODLUKA O ZAKUPU POSLOVNOG PROSTORA