Grad NOVSKA Službene stranice

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju je objavila Natječaj za provedbu podmjere 6.3. 'Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava'.

Prihvatljivi korisnici su mala poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava, ekonomske veličine iskazane u ukupnom standardnom ekonomskom rezultatu poljoprivrednog gospodarstva od 2.000 EUR do 7.999 EUR.

Zahtjev za potporu mogu podnijeti mala poljoprivredna gospodarstva koja su organizacijskih oblika:

  1. obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo,
  2.  obrt registriran za obavljanje poljoprivrednih djelatnosti,
  3. trgovačko društvo registrirano za obavljanje poljoprivredne djelatnosti (isključujući trgovačka društva čiji su osnivači i vlasnici javnopravna tijela),
  4. zadruga registrirana za obavljanje poljoprivredne djelatnosti.

Zahtjev za potporu podnosi se u elektronskom obliku putem AGRONET aplikacije, a po završetku elektronskog popunjavanja Zahtjeva za potporu u AGRONET-u, korisnik je dužan ispisati, ovjeriti/pečatiti i potpisati te dostaviti ovjerenu Potvrdu o podnošenju Zahtjeva za potporu preporučenom poštom s povratnicom ili osobno na adresu: Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, I. K. Sakcinskog 1, 44000 Sisak.

Zahtjevi za potporu se mogu početi popunjavati i podnositi u AGRONET-u od 27. veljače 2017. godine od 12:00 sati do 27. ožujka 2017. godine do 23:59:59 sati.

Ovdje možete preuzeti dokumentaciju

http://ruralnirazvoj.hr/novosti/natjecaj-za-provedbu-podmjere-6-3-potpora-razvoju-malih-poljoprivrednih-gospodarstava/

 

INFO RADIONICE ZA TIP OPERACIJE 6.3.1. ''POTPORA RAZVOJU MALIH POLJOPRIVREDNIH GOSPODARSTAVA''

Cilj radionice je upoznavanje korisnika s načinom provedbe nadolazećeg drugog natječaja za podmjeru 6.3.

Na radionicama biti će predstavljene teme vezane uz postupak prijave na natječaj, izrade poslovnog plana, obvezama korisnika glede poreznog aspekta te će biti predočeni najučestaliji problemi uočeni u prijavama s prvog natječaja.

Prijave za sudjelovanje na radionicama se zaprimaju najkasnije dva dana prije planirane edukacije. Po završetku prijave sudionici će dobiti poruku o točnom vremenu (sat) održavanja radionice.

Raspored održavanja radionica:

ZAGREB, 07. veljače 2017. godine – Kino dvorana Ministarstva gospodarstva

OSIJEK, 08. veljače 2017. godine – Hrvatska gospodarska komora, Europske avenije 13.  

Prijavu na radionicu možete ispuniti ovdje

(https://docs.google.com/a/novska.hr/forms/d/e/1FAIpQLSdcqfmDdcu6Oz-Wmx4sjreReqLaHbNPWktqcwiCNoQ6Nm6Wrg/viewform

 

OVDJE MOŽETE PREUZETI DOKUMENTE

zip.file - DOKUMENTI