Grad NOVSKA Službene stranice

Brojne aktivnosti Udruge uzgajivača konja "Hrvatski posavac" u 2015. godini

Udruga uzgajivača konja "Hrvatski posavac" – Novska u nedjelju, 28. veljače održala je redovnu godišnju skupštinu u prostorijama Društvenog doma u Brestači. Skupštinu je otvorio predsjednik Udruge Krešimir Johović koji se zahvalio članovima što su se okupili u velikom broju, te je pozdravio nazočne uzvanike, gradonačelnika Grada Novske Vladu Klasana, predsjednika Središnjeg saveza uzgajivača konja "Hrvatski posavac" Zvonimira Dravinca, predstavnika Odjela za poljoprivredu Sisačko – moslavačke županije Zlatka Repača i predstavnike ostalih Udruga kao i članove novljanske Udruge "Hrvatski posavac". U radno predsjedništvo izabrani su Mato Stublija, Goran Došlović i Mario Tišner, dok je za zapisničara također jednoglasno izabran Drago Franković. "Prisustvovali smo raznim manifestacijama, pokladnim jahanjima u Novskoj i Hrvatskoj Dubici, organizirali smo jubilarnu 10. izložbu konja pasmine Hrvatski posavac u Novskoj i štraparijadu u Paklenici povodom blagdana Gospe Fatimske, sudjelovali smo na žetvenim svečanostima, te smo sveukupno održali 22 sastanka unutar Udruge" – rekao je predsjednik Udruge koji je podnio izvješće o radu za proteklu godinu, te se zahvalio institucijama Grada, posebice zamjeniku gradonačelnika Tomislavu Baiću i ravnatelju PP Lonjsko polje Ivoru Stanivukoviću na iznimnom doprinosu u radu i provedbi aktivnosti Udruge. 

Plan rada za 2016. godinu podnio je tajnik Mato Stublija koji je između ostalog rekao kako će raditi na izradi sporazuma o pašnjačkom redu u polju, kao i uređivanju i obrađivanju polja, organizaciji tradicionalne 11. izložbe konja, te da će sudjelovati u ostalim manifestacijama s područja Grada Novske i šire okolice. Predsjednik Središnjeg saveza uzgajivača konja "Hrvatski posavac" Zvonimir Dravinac apelirao je na članove da ne razmišljaju stranački, te da se bez obzira na političke opredijeljenosti ujedine za dobrobit Udruge. "Vi ste promotori Grada i običaja jer čuvate vrednote konjušarstva i govedarstva, a intencija Gradske uprave je pokazati što većem broju ljudi vašu ljubav i entuzijazam koje gajite prema tome" – rekao je gradonačelnik te je pozvao predsjednike UUKHP – Novska Krešimira Johovića i nazočnog predsjednika Udruge uzgajivača goveda "Mokro polje" Gorana Došlovića na suradnju rekavši kako im stoji na raspolaganju, kao i njegovi zamjenici, a sve u svrhu što boljeg doprinosa samoj Udruzi.