Grad NOVSKA Službene stranice

Javni poziv za kandidiranje projekata - KONKURENTNOST TURISTIČKOG GOSPODARSTVA

Javni poziv za kandidiranje projekata - KONKURENTNOST TURISTIČKOG GOSPODARSTVA

 

Ministarstvo turizma Republike Hrvatske objavljuje javni poziv za kandidiranje projekata - Konkurentnost turističkog gospodarstva. Predmet javnog poziva je dodjela bespovratnih novčanih sredstava Ministarstva turizma za razvoj malog i srednjeg poduzetništva, unapređenje ponude malih obiteljskih hotela, unapređenje obiteljskog smještaja, održivi razvoj, razvoj posebnih oblika turizma, te podizanje konkurentnosti hrvatskog turizma. 
Za dodjelu bespovratnih sredstva prijaviti se mogu: subjekti malog gospodarstva (trgovačka društva izvan javnog sektora, obrti i zadruge), seljačka domaćinstva (OPG koje pruža ugostiteljske i/ili turističke usluge), fizičke osobe – privatni iznajmljivači.
Javni poziv traje do zaključno 31.05.2016.

JAVNI POZIV

PROGRAM

OBRAZAC PRIJAVE

UPUTE ZA ISPUNJAVANJE OBRASCA

OBRAZAC PRORAČUNA

IZJAVA O KORIŠTENIM DRŽAVNIM POTPORAMA MALE VRIJEDNOSTI

IZVJEŠĆE O NAMJENSKOM UTROŠKU SREDSTAVA DRŽAVNE POTPORE

KONAČNO IZVJEŠĆE O ZAVRŠETKU CJELOKUPNOG PRIJAVLJENOG PROJEKTA I IZJAVA O STAVLJANJU PROJEKTA U FUNKCIJU TURIZMA