Grad NOVSKA Službene stranice

Grad Novska petu godinu za redom dobio Priznanje za transparentnost Proračuna

Grad Novska petu godinu za redom dobio Priznanje za transparentnost Proračuna

Institut za javne financije predstavio je 05.srpnja 2021. godine rezultate najnovije ciklusa istraživanja transparentnosti proračuna županija, gradova i općina. Istraživanjem se željelo utvrditi količina i pravovremenost objavljenih dokumenata lokalnih jedinica. Transparentnost je mjerena brojem objavljenih proračunskih dokumenata na službenim stranicama lokalnih jedinica u razdoblju od studenog 2020. godine do travnja 2021. godine, a razina otvorenosti može se kretati od 0 do 5. Grad Novska je petu godinu za redom ocijenjen najvišom ocjenom i tako dobio Priznanje instituta za proračunsku transparentnost u razdoblju studeni 2020. - travanj 2021. godine.