Grad NOVSKA Službene stranice

Gradske vijesti27.7.2017.

Najviše ocjene za transparentnost proračuna za Grad Novsku

Grad Novska i Općina Jasenovac, jedine su lokalne samouprave na području Sisačko moslavačke županije koje su prema istraživanju Instituta za javne financi...


20.7.2017.

Grad Novska se uključio u Operativni plan razvoja cikloturizma u Sisačko-moslavačkoj županiji 2017.-2020.

U svrhu daljnjeg razvoja cikloturizma kao važnog selektivnog oblika turizma na području Sisačko-moslavačke županije, Sisačko-moslavačka županija je  donij...


20.7.2017.

Novljani na “Zavičajnim danima 2017“ u Mengenu

Svake četiri godine u prijateljskom gradu Mengenu održavaju se „ Zavičajni dani „ koji u  nekoliko dana bogatog programa pored velikog broja sudionika oku...