Grad NOVSKA Službene stranice

Mobilno reciklažno dvorište na području Grada Novske

Mobilno reciklažno dvorište na području Grada Novske

Gradska komunalna tvrtka Novokom, u cilju poboljšavanja uvjeta za pravilno razvrstavanje i odvoz odvojeno prikupljenog otpada u ruralnom području, nabavila je kontejnerski tip mobilnog reciklažnog dvorišta u kojem će se moći odlagati 48 vrsta otpada.

Kako bi bilo dostupnije, recikažno dvorište premještati će se po lokacijama, prema riječima Tomislava Bogojevića, direktora tvrtke Novokom, o tome će građani biti obaviješteni putem letaka, a u planu su i predavanja o važnosti gospodarenja otpadom.

TONSKI PRILOG: Tomislav Bogojević

 

U nabavci mobilne jedinica za prikupljanje otpada sudjelovali su Grad Novska, pisanju projekta Razvojna agencija NORA Novska, a Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda u visini 85% sredstava, ukupne vrijednosti 171 tisuće kuna.

Dok se ne dostigne 50 posto razvrstavanja otpada, grad plaća kaznu.

Prije dvije godine s područja Grada Novske prikupljano je razvrstavanjem samo 1% otpada, 2019. godine postotak se podigao na 9% , a kako očekuje Marin Piletić, gradonačelnik, kraj ove godine postotak bi trebao biti značajno veći. Dok se ne dostigne, prema preporukama Europske unije, razvrstavanje 50% od ukupno prikupljenog otpada, morati će se plaćati kazna.

TONSKI PRILOG: Marin Piletić

 

Napunjene kontejnerske posude u mobilnoj jedinici prema vrsti otpada, djelatnici Novokoma  odvozile bi na Reciklažno dvorište Odlagališta Kurjakana, gdje građani mogu i sami odlagati svakodnevno  25 vrsta otpadnih sirovina.