Grad NOVSKA Službene stranice

Odluka o ukidanju zabrane napuštanja mjesta prebivališta i stalnog boravka na području SMŽ-a