Grad NOVSKA Službene stranice

Preventivno djelovanje i aktivnosti Vijeća za komunalnu prevenciju Grada Novske

Preventivno djelovanje i aktivnosti Vijeća za komunalnu prevenciju Grada Novske

Vijeće za komunalnu prevenciju Grada Novske održalo je 7. sjednicu, na kojoj su predstavnici različitih tijela vlasti, javnih službi i civilnog sektora razmotrili aktualnu situaciju na području Grada Novske, te usvojili  Plan aktivnosti do kraja godine.

Naglašen je cilj rada u vremenu novih okolnosti oko stanja s pandemijom uvjetovanom koronavirusom,  povećanje opće razine stanja sigurnosti svih građana i zajednice, sigurnosti u  prometu, kao i održavanje komunalnog i javnog reda i mira.

Kako je istaknuto, u međusobnoj suradnji i komunikaciji svih uključenih u rad Vijeća za komunalnu prevenciju Grada Novske, raditi će se na prevenciji i suzbijanju društveno neprihvatljivih ponašanja.

U tom smislu, Predrag Klarić, zamjenik načelnika Policijske postaje Novska, naveo je niz aktivnosti koje policija provodi s drugim službama tijekom godine, prioritete i preventivno djelovanje, zlouporabu opojnih droga i alkohola, vršnjačko nasilje, nasilje u obitelji, problemi ponašanja u prometu i vandalizam.

Sjednicom je predsjedao Marin Piletić, gradonačelnik.