Grad NOVSKA Službene stranice

IZVJEŠĆE o provedenoj Javnoj raspravi o Prijedlogu III. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Grada Novske