Grad NOVSKA Službene stranice

KONAČNI REZULTATI IZBORA ČLANOVA GRADSKOG VIJEĆA GRADA NOVSKE PROVEDENIH 16.SVIBNJA 2021.

KONAČNI REZULTATI IZBORA ČLANOVA GRADSKOG VIJEĆA GRADA NOVSKE PROVEDENIH 16.SVIBNJA 2021.