Grad NOVSKA Službene stranice

LOKALNI IZBORI 2021. - Priopćenje

LOKALNI IZBORI 2021. - Priopćenje

GRADSKO IZBORNO POVJERENSTVO

GRADA NOVSKE

Novska, 16. travnja 2021.

 

Gradsko izborno povjerenstvo Grada Novske u svezi s provedbom lokalnih izbora  koji će se održati 16. svibnja 2021. godine, sudionicima izbora upućuje sljedeće

P R I O P Ć E N J E

Odlukom Vlade Republike Hrvatske od 14. travnja 2021. godine, raspisani su izbori članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i izbori za općinskih načelnika, gradonačelnika i župana.

Odluka stupa na snagu 16. travnja 2021. godine u 00:00 sati

Izbori će se održati 16. svibnja 2021. godine

Prijedlozi kandidacijskih lista za lokalne izbore moraju prispjeti Gradskom izbornom povjerenstvu u roku od 14 dana od dana stupanja na snagu odluke o raspisivanju izbora dakle do 29. travnja 2021. do 24:00 sata.

Izvještavaju se svi sudionici izbornog procesa da se potrebni obrasci za kandidiranje mogu skinuti sa mrežnih stranica Državnog izbornog povjerenstva www.izbori.hr i sa mrežnih stranica Grada Novske www.novska.hr

Sve informacije u svezi izbora mogu se dobiti od Gradskog izbornog povjerenstva Grada Novske na broj mob: 091 9713 431 - Nada Filipović i 098 460 812 - Ivanka Zečević-Šolta.

 

                                                                                     Predsjednica

                                                                                     Nada Filipović

 

PRILOZI - OBRASCI

Izbor članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave

OLS-1 - Prijedlog kandidacijske liste političke stranke/političkih stranaka za izbor članova općinskog/gradskog vijeća/županijske skupštine/Gradske skupštine Grada Zagreba

OLS-2 - Prijedlog kandidacijske liste grupe birača za izbor članova općinskog/gradskog vijeća/županijske skupštine/Gradske skupštine Grada Zagreba

OLS-3 - Očitovanje kandidata o prihvaćanju kandidature

OLS-5 - Obavijest o otvaranju posebnog računa za financiranje izborne promidžbe kandidacijske liste za izbor članova općinskog/gradskog vijeća/županijske skupštine/Gradske skupštine Grada Zagreba

Izdavanje potvrda/uvjerenja iz kaznene evidencije u postupku kandidiranja

 

Izbor općinskih načelnika, gradonačelnika i župana te njihovih zamjenika

OLN-2 - Prijedlog kandidata za izbor općinskog načelnika/gradonačelnika/župana/gradonačelnika Grada Zagreba i zamjenika općinskog načelnika/gradonačelnika/župana/gradonačelnika Grada Zagreba

OLN-3 - Očitovanje kandidata o prihvaćanju kandidature

OLN-4 - Obavijest o otvaranju posebnog računa za financiranje izborne promidžbe za izbor izvršnog tijela općine, grada, županije i Grada Zagreba