Grad NOVSKA Službene stranice

Ministarstvo poljoprivrede dalo suglasnost na raspolaganje s 200 hektara zemljišta

Ministarstvo poljoprivrede dalo suglasnost na raspolaganje s 200 hektara zemljišta

oizvodnja hrana jedna je od najvažnijih gospodarskih grana. Na području Grada Novske kroz programe potpora poljoprivredi i ruralnom razvoju, malog i srednjeg poduzetništva za vlasnike obiteljskih poljoprivrednih gospodarstva i u protekloj godini osigurana su bespovratna sredstva.

Tako su 13 Mjera potpore usmjere na razvoj stočarstva, za povećanje matičnog stada, sufinanciranje umjetnog osjemenjivanja, veterinarskih usluga te za razvoj pčelarstva. Sredstva su kroz Javne natječaje odobrena za 95 OPG-a. Mjere su rezultirale povećanjem broja grla životinja, a sufinancirana je kupnja prihrane za pčele.

Grad Novska poticao je i povećanje površina za uzgoj trajnih nasada voća, ljekovitog, aromatičnog i krmnog bilja, ekološka proizvodnja i sufinanciranje police osiguranja usjeva.

Kroz podršku Županijske razvoje agencije SiMoRa i novljanske Razvojne agencije NORA, privukli su više od 12 milijuna kuna u proteklom razdoblju za poljoprivredu i ruralni razvoj na području Grada Novske, a priprema se veći i dokumentacija za ovu godinu.

"Vrlo je važno da smo jedan od prvih gradova koji je krenuo s Programom raspolaganja Državnim poljoprivrednim zemljištem. Pripremili smo svu proceduru, donijeli sve odluke, a Ministarstvo poljoprivrede dalo je svoju suglasnost i, nakon konačnog pregleda od strane Državnog odvjetništva, očekujemo da ćemo ovih dana dati na raspolaganje preko 200 hektara zemljišta koje do sada nije bilo u funkciji" – rekao je Marin Piletić, gradonačelnik.

TONSKI PRILOG: Marin Piletić