Grad NOVSKA Službene stranice

Nova lokacija za sve obavijesti CZ Republike Hrvatske i Grada Novske

Nove obavijesti vezane uz Stožer civilne zaštite RH i Grada Novske pronaći će te na lokaciji označenoj na fotografiji.