Grad NOVSKA Službene stranice

Obavijest o održavanju Pravne klinike

Dežurstvo Pravne klinike održati će se u ponedjeljak, 9.3. od 10:00 - 13:00 sati u prostorima male vijećnice Grada Novske u okviru pružanja besplatne pravne pomoći.