Grad NOVSKA Službene stranice

ODLUKA o odobravanju sredstava za financiranje programa za zadovoljenje javnih potreba koje će na podgručju Grada Novske provoditi udruge u 2021.godini za područje Javnog poziva "Udruge iz Domovinskog rata"