Grad NOVSKA Službene stranice

PREPORUKA GRAĐANIMA U KOMUNIKACIJI S TIJELIMA JAVNE UPRAVE I JAVNIM USTANOVAMA U SISAČKO-MOSLAVAČKOJ ŽUPANIJI

Na temelju odluke Ministarstva zdravstva o proglašenju epidemije bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2 od 11.ožujka 2020. i preporuka Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske, Stožer Civilne zaštite Sisačko-moslavačke županije je na svojoj 17. sjednici održanoj 16. ožujka 2020. godine donio:

 

 

PREPORUKU GRAĐANIMA U KOMUNIKACIJI S TIJELIMA JAVNE UPRAVE I JAVNIM USTANOVAMA

U SISAČKO-MOSLAVAČKOJ ŽUPANIJI

 

I.

Preporuča se pravnim i fizičkim osobama da svu komunikaciju s tijelima Javne uprave i Javnim ustanovama u Sisačko-moslavačkoj županiji provode putem:

  1. Online komunikacije
  2. Putem pošte ili telefona

 

II.

U izvanrednim slučajevima kada opcija iz točke I. nisu moguće postupat će se na sljedeći način:

  1. Službenici će komunicirati sa strankama na udaljenosti od najmanje 1 metra bez neposrednog fizičkog kontakta
  2. Ulazak u službene prostorije biti će omogućen na način da se strankama dopusti ulazak u hodnik, a službenik će biti obaviješten telefonski te će komunikaciju sa strankom ostvariti u hodniku sukladno stavku 1. točke II.
  3. Svi službenici obavezno nakon rada sa strankama dužni su dezinficirati ruke.

 

 

III.

U radu sa strankama obavezno je pridržavanje svih protuepidemijskih mjera donesenih od Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo i Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske.

 

 

KLASA:833-03/20-02/01
URBROJ:2176/01-08/15-20-19
Sisak, 16. ožujak 2020.
 

Načelnik stožera Civilne zaštite Sisačko-moslavačke županije
doc. dr. sc. Roman Rosavec v.r.