Grad NOVSKA Službene stranice

Radno operativni sastanak predstavnika Hrvatskih voda, Grada Novske, tvrtke „Vodovod“ i Palir

Radno operativni sastanak predstavnika Hrvatskih voda, Grada Novske, tvrtke „Vodovod“ i Palir

Zamjenik generalnog direktora Hrvatskih voda, Davor Vukmirić, održao je sastanak s gradonačelnikom Marinom Piletićem i Mariom Filipovćem, direktorim „Vodovoda“  te Filipom Babić, predstavnikom izvođača radova i ostalima uključenima u projekt „Aglomeracija Novske“.

Tema radno operativnog sastanka bila je „Razvoj vodno-komunalne infrastrukture Aglomeracija Novska“.

Pohvalivši dinamiku radova, Davor Vukmirić je između ostalog uputio veliku zahvalu Mariju Filipoviću, na „izuzetnom trudu i angažmanu“ u provođenju projekta, kao i gradonačelniku na suradnji, kako je rekao nakon sastanka, „koji je obilazeći skoro svakodnevno teren, pokazao poznavanje svih do sada izvršenih poslova“.

TONSKI PRILOG: Davor Vukmirić

Govoreći o završenim dijelovima projekta Aglomeracije, direktor Filipović naveo je završetak glavnine projekta kanalizacijske odvodnje u naselju Bročice, napomenuvši skoro stavljanje u funkciju oko 9,5 kilometra mreže, te polaganje kanalizacijskih cijevi u istočnim naseljima Grada Novske i oko 5,6 kilometra novih vodovodnih cijev u Novskoj.

TONSKI PRILOG: Mario Filipović

 

Zahvalivši se Hrvatskim vodama na provođenju Aglomeracije na području Grada Novske, gradonačelnik Piletić, istaknuo je civilizacijski doseg projekta bez kojega nema daljnjeg razvoja Grada.

TONSKI PRILOG: Marin Piletić

 

Radove izvodi tvrtka Palir i prema riječima Filipa Babića, predstavnika izvođača, pojačali su građevinsku operativu na terenu, na mjestima gdje su u tijeku radovi koji napreduju predviđenom dinamikom projekta.