Grad NOVSKA Službene stranice

Razvojna agencija Grada Novske NORA - Baza vanjskih stručnjaka

Razvojna agencija Grada Novske NORA - Baza vanjskih stručnjaka

Razvojna agencija Grada Novske - NORA radi na razvoju baze vanjskih stručnjaka različitih profila, struke i radnih iskustava. Baza se uspostavlja u svrhu mogućeg povremenog angažmana vanjskih stručnjaka prema potrebama projekata koji se provode na području grada Novske.

Upis u bazu podataka je dobrovoljan s korisnikove strane i neobvezujući od strane NORE.

Upis u bazu se vrši putem online obrasca koji se nalazi na sljedećem linku