Grad NOVSKA Službene stranice

Stručni skup u Dječjem vrtiću „Radost“ za odgajateljice i stručne suradnike dječjih vrtića iz više Županija

U Dječjem vrtiću „Radost“ Novska održan je stručni skup kojem je nazočilo pedesetak odgajateljica i stručnih suradnika dječjih vrtića s područja nekoliko županija.

Skup s temom „Kvalitetna pedagoška dokumentacija u razvoju suvremenog predškolskog kurikuluma“ organizirala je Agencije za odgoj i obrazovanje, a tijekom odvijanja skupa, održano je više predavanja, razmjene ideja i iskustava iz rada, te završna radionica.

Zdravstvene voditeljica Dječjeg vrtića „Radost“ Novska, Elena Ždralović  kazala je koje su teme bile na dnevnom redu stručnog skupa u Novskoj.

Pored Darije Drviš, više savjetnice pri Agenciji za odgoj i obrazovanje, predavanje na stručnom skupu su održale pedagoginje, Sanja Marković i Barbara Oremuš kao i, Mirela Hrestak, Vanja Radošević, Ana Plazibrk, Ksenija Jagar i Radomirka Čorić, odgojiteljice i mentorice.

Na skupu se govorilo o „Važnosti u planiranju i praćenju odgojno obrazovne prakse u razvoju suvremenog predškolskog kurikuluma, u odgoja i obrazovanja kroz planiranje, praćenje i dokumentiranje u radu s djecom u  dječjem vrtiću“ .

Kako je istaknula Darija Drviš, viša savjetnica, osim odgojiteljima i roditeljima kvalitetno dokumentiranje važno je i samoj djeci kako bi razvijali neke svoje kompetencije. 

Sudionicama skupa dobrodošlicu je zaželjela Marija Kušmiš, zamjenica gradonačelnika Grada Novske, naglasivši važnost odgojno obrazovne prakse u dječjim vrtićima. Pri tome je podsjetila na doprinos koji čini Grad Novska, na unaprijeđeniju kvalitete boravka djece u novljanskim odjelima Dječjeg vrtića „Radost“ Novska, te otovrenje novog vrtića, Dječjeg vrtića „Stribor“, čime je izostala lista čekanja jer su sva djeca našla svoje mjesto u boravku Dječjeg vrtića.