Grad NOVSKA Službene stranice

Poziv na 21. sjednicu Gradskog vijeća Grada Novske

21.06.2019

 

KLASA: 021-05/19-01/

URBROJ: 2176/04-01-19-1

Novska, 21. lipnja  2019.

 

Na temelju članka 23. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Novske (“Službeni vjesnik” Grada Novske broj: 24/09, 8/13, 39/14, 45/17, 4/18  i  15/18 - ispravak)

 

s a z i v a m

21. sjednicu Gradskog vijeća Grada Novske koja će se održati 28. lipnja 2019. godine (petak) s početkom u 9,30 sati.

 

Za sjednicu predlažem sljedeći

DNEVNI RED

 

 1. Vijećnička pitanja,
 2. Prijedlog Izmjena i dopuna Proračuna Grada Novske za 2019. godinu,
 3. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području Grada Novske,
 4. Prijedlog Pravilnika o  kriterijima, uvjetima i postupku otpisa nenaplativih potraživanja,
 5. Prijedlog X. izmjena Programa poticanja razvoja malog i srednjeg poduzetništva Grada Novske za razdoblje 2016.-2020.,
 6. Prijedlog Odluke o izdavanju suglasnosti za provedbu ulaganja na području Grada Novske za Projekt „Kulturni centar za mlade u naselju Jazavica“,
 7. Prijedlog Odluke o uspostavi prijateljstva i suradnje između Grada Varaždina i Grada Novske,
 8. Informacija o radu i financijskom poslovanju trgovačkog društva „Novokom“ d.o.o. Novska za 2018. godinu,
 9. Informacija o radu i financijskom poslovanju trgovačkog društva „Vodovod“ d.o.o. Novska za 2018. godinu,
 10. Informacija o radu i financijskom poslovanju trgovačkog društva Radio postaja Novska d.o.o. za 2018. godinu,
 11. Izvješće o radu i financijskom poslovanju Razvojne Agencije Grada Novske – NORA za 2018. godinu,
 12. Izvješće o radu i financijskom poslovanju Gradske knjižnice i čitaonice „Ante Jagar“ Novska  za 2018. godinu,
 13. Izvješće o radu i financijskom poslovanju Pučkog otvorenog učilišta Novska za 2018. godinu,
 14. Izviješće o radu i financijskom poslovanju Zajednice sportskih udruga Grada Novske za 2018. godinu,
 15. Izvješće o radu i financijskom poslovanju Vatrogasne zajednice Grada Novske za 2018. godinu,
 16. Izvješće o radu i financijskom poslovanju Turističke zajednice Grada Novske za 2018. godinu.
 17. Izvješće o radu i financijskom poslovanju Gradskog društva Crvenog križa Novska za 2018. godinu,

 

 

Molim članove Gradskog vijeća Grada Novske da se odazovu na sjednicu, a svoj eventualni izostanak da ispričaju predsjedniku ili pročelnici  na e - mail: sonja.marohnichorvat@novska.hr  ili  na telefon: 691-506.

 

                                                                                                   Predsjednik

                                                                                                     Ivica Vulić, v.r.

 

 

                                                                                                                                                           

 

                                                                                                                                                   

 

                                                                 

 

 

 

Dokumenti

Nema aktivnih dokumenata