Grad NOVSKA Službene stranice

JAVNA RASPRAVA O PRIJEDLOGU III. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA GRADA NOVSKE

REPUBLIKA HRVATSKA
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
GRAD NOVSKA
GRADONAČELNIK

KLASA: 350-02/17-01/4

URBROJ: 2176/04-03-18-29

Novska, 10. rujna 2018.

 

Na temelju članka 96. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj: 153/13 i 65/17) i  članka 46. Statuta Grada Novske („Službeni vjesnik“ broj: 24/09, 47/10, 29/11, 39/14, 03/13,  08/13, 4/18 i 15/18) Gradonačelnik Grada Novske objavljuje

 

JAVNU RASPRAVU

O PRIJEDLOGU  III. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA

GRADA NOVSKE

 

  1. O utvrđenom Prijedlogu III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Novske (u daljnjem tekstu: Prijedlog Plana) provesti će se javna rasprava s organiziranjem javnog uvida i javnog izlaganja,
  2. Javna rasprava održati će se u razdoblju od 19. rujna 2018. godine zaključno do 26. rujna 2018. godine,
  3. Za vrijeme trajanja javne rasprave Prijedloga Plana biti će izložen javnom uvidu u holu Gradske vijećnice Grada Novske na Trgu dr. Franje Tuđmana 2, 44 330 Novska svakim radinim danom od 8:00 do 13:00 sati,
  4. Javno izlaganje Prijedloga Plana održati će se za sve zainteresirane u utorak, 25. rujna 2018. godine u Velikoj vijećnici Grada Novske  s početkom u 11:00 sati,  
  5. Poziv za sudjelovanje u javnoj raspravi uputiti će se javnopravnim tijelima i mjesnim odborima sukladno članku 97. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ br.: 153/13 i 65/17),  
  6. Očitovanje, primjedbe i prijedlozi na Prijedlog Plana za vrijeme trajanja javne rasprave mogu se upisati u Knjigu primjedbi koja je izložena uz Prijedlog Plana, te predati u pisanom obliku u pisarnicu Grada Novske ili poštom zaključno s danom 26. rujnom 2018. godine na adresu: Grad Novska, Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu, komunalni sustav i prostorno uređenje, Trg dr. Franje Tuđman 2, 44 330 Novska,
  7. Primjedbe i prijedlozi koji nisu čitko napisani, potpisani i dostavljni u roku, neće se uzeti u obzir u pripremi Izvješća o javnoj raspravi.

 

GRADONAČELNIK

Marin Piletić, prof.

OVDJE MOŽETE PREUZETI:

TEMELJNE ODREDBE

KARTA 1

KARTA 2

KARTA 3

KARTA 4

KARTA 5

KARTA 6

KARTA 7

KARTA 8

KARTA 9

KARTA 10

KARTA 11

KARTA 12

KARTA 13

KARTA 14