Grad NOVSKA Službene stranice

JAVNI POZIV ORGANIZACIJAMA CIVILNOG DRUŠTVA S PODRUČJA GRADA NOVSKE ZA ISKAZ INTERESA za sudjelovanje na stručnim edukacijama i individualnim savjetovanjima usmjerenih na razvoj kapaciteta organizacija civilnog društva

                                       

 

U sklopu projekta „Zajedno smo jači“ UP.04.2.1.07.0051 sufinanciranog sredstvima Europskog socijalnog fonda, Atletski klub „Novljanska grupa atletičara“ Novska objavljuje

 

JAVNI POZIV ORGANIZACIJAMA CIVILNOG DRUŠTVA S PODRUČJA GRADA NOVSKE ZA ISKAZ INTERESA

za sudjelovanje na stručnim edukacijama i individualnim savjetovanjima usmjerenih na razvoj kapaciteta organizacija civilnog društva

 

I.

Atletski klub „Novljanska grupa atletičara“ Novska, u partnerstvu s Gradom Novska, a u sklopu Poziva „Prostori sudjelovanja -razvoj programa revitalizacije prostora u javnom vlasništvu kroz partnerstvo OCD-a i lokalne zajednice“, provodi projekt „Zajedno smo jači“ UP.04.2.1.07.0051.

Cilj ovog projekta je jačati kapacitete organizacija civilnog društva za razvoj novih i održivost postojećih programa u zajednici kroz poticanje suradnje javno-civilnog partnerstva i participativnog upravljanja na području grada Novske.

Ciljanu skupinu ovog projekta predstavljaju organizacije civilnog društva koje djeluju na području grada Novske, mladi s područja grada Novske te volonteri različitih profila kao podrška provođenju projektnih aktivnosti.

 

II.

Stručne edukacije obuhvaćaju sljedeće teme:
1. Pisanje projektnih prijedloga (dvodnevna edukacija)
2. Upravljanje projektnim ciklusom (dvodnevna edukacija)
3. Praćenje, izvještavanje i vrednovanje projekata (jednodnevna edukacija)
4. Upravljanje ljudskim resursima (jednodnevna edukacija)
5. Strateško planiranje za udruge (dvodnevna edukacija)
6. Mobiliziranje i organiziranje zajednice; upravljanje volonterima (jednodnevna edukacija)
7. Razvoj vođen zajednicom (dvodnevna edukacija)
8. Izgradnja partnerstva i umrežavanje (jednodnevna edukacija)
9. Marketing u udrugama (dvodnevna edukacija)
10. Upravljanje događajima, kampanjama, kontaktima (jednodnevna edukacija)
11. Komunikacija udruga interna i eksterna (jednodnevna edukacija)
12. Transparentnost i društvena odgovornost udruga (jednodnevna edukacija)
13. Zaštita okoliša i održivi razvoj zajednice (jednodnevna edukacija)
14. Društveno poduzetništvo (dvodnevna edukacija)
15. Analiza OCD i okruženja (SWOT, PEST) (jednodnevna edukacija)

 

III.

Uz edukacije, kroz projekt će se organizirati stručna individualna savjetovanja za OCD-e s područja grada Novske. Savjetovanje obuhvaća individualnu analizu poslovanja OCD-a od strane stručnjaka koji će dati konkretne preporuke za unaprjeđenje postojećih usluga, uvođenje novih i održivost djelovanja.

 

IV.

Svaka od prijavljenih udruga, odnosno predstavnici udruge, imat će priliku predstaviti se u uredu gradonačelnika sa svojim potrebama i planovima kako bi se dodatno potaknula civilno-javna suradnja.

 

V.

Prijava je moguća ispunjavanjem prijavnog obrasca koji se nalazi na linku.

 

VI.

Prijave se zaprimaju do 25. kolovoza 2020. godine.

 

VII.

Sve dodatne informacije moguće je dobiti putem e-maila idi.inkubator@gmail.com.

 

U Novskoj, 12.08.2020.