Grad NOVSKA Službene stranice

ODLUKA o odobravanju sredstava za financiranje/sufinanciranje programa/projekata za zadovoljenje javnih potreba koje će na području Grada Novske provoditi udruge u 2016. godini

OVDJE MOŽETE PREUZETI

ODLUKU