Grad NOVSKA Službene stranice

Odvoz miješanog komunalnog otpada 2.1. 2020.

Sve svoje korisnike tvrtka Novokom obaviještava da će se odvoz miješanog komunalnog otpada odraditi 2.1. 2020. godine.