Grad NOVSKA Službene stranice

POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI (PISANO TESTIRANJE) - poslovi pročelnika za gospodarstvo i poljoprivredu

Na temelju članka 20. u svezi s člankom 22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj: 86/08, 61/11 i 4/18), Povjerenstvo za provođenje natječaja za prijam u službu i imenovanje pročelnika/ce Upravnog odjela za gospodarstvo i poljoprivredu,  objavljuje    

POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI

(PISANO TESTIRANJE)

I.

Pismeno testiranje provodi se za kandidate koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja za prijam u službu  - 1 izvršitelj/ica,  na poslove pročelnika za gospodarstvo i poljoprivredu

Na pismeno testiranje pozivaju se:

  • Martin Androšević,
  • Anita Čačić.

II.

O pristupanju pismenom testiranju kandidati će biti osobno obaviješteni i telefonskim putem.

III.

Kandidati pozvani na pismeno testiranje za prijam u službu pročelnika/ce Upravnog odjela za gospodarstvo i poljoprivredu, trebaju doći u Gradsku vijećnicu Grada Novske, Trg dr. Franje Tuđmana 2, 28. studenog 2019. godine (četvrtak), u 9:00 sati.

Testiranje će započeti u 9.00 sati i trajati 60 minuta. Na testiranje je potrebno ponijeti osobnu iskaznicu i kemijsku olovku. Ne postoji mogućnost naknadnog pisanog testiranja.

S kandidatima koji ostvare najmanje 50% bodova na pisanom testiranju, isti dan Povjerenstvo će obaviti intervju, od 11.30 sati.

Ovaj poziv objavljuje se na web stranici Grada Novske (www.novska.hr) i na oglasnoj ploči Gradske uprave Grada Novske.

 

KLASA: 112-02/19-01/2

URBROJ: 2176/04-03-19-4

Novska, 22. studenog  2019.

 

                                                                       Predsjednica povjerenstva
                                                                   
Boženka Spahić, dipl. oec. v.r.