Grad NOVSKA Službene stranice

MINISTARSTVO UPRAVE - Uputa o postupanju gradovima i općinama oko načina sazivanja gradskih i općinskih vijeća za vrijeme trajanja mjera suzbijanja COVID 19