Grad NOVSKA Službene stranice

O B A V I J E S T o podnošenju zahtjeva za ostvarivanje prava na novčanu pomoć umirovljenicima

Upravni odjel za društvene djelatnosti, pravne poslove i javnu nabavu Grada Novske obavještava umirovljenike s prebivalištem na području Grada Novske da se zahtjevi za ostvarivanje prava na novčanu pomoć umirovljenicima  u iznosu od 100,00 kuna mjesečno podnose  do 28. veljače 2020. godine.

 

Pravo na novčanu pomoć umirovljenicima mogu ostvariti umirovljenici stariji od 60 godina pod uvjetom:

  • da su državljani Republike Hrvatske,
  • da imaju prebivalište na području grada Novske,
  • da su im ukupna primanja iz tuzemnog i/ili inozemnog mirovinskog osiguranja (mirovina i zaštitni dodatak uz mirovinu) jednaka ili manja od 1.600,00 kuna mjesečno.

 

Zahtjevu se prilaže slijedeća dokumentacija:

  1. fotokopija osobne iskaznice,
  2. fotokopija dokaza o primanjima iz tuzemnog i/ili inozemnog  mirovinskog sustava (dokaz o visini i vrsti mirovine),
  3. potvrda Porezne uprave o visini dohotka i primitaka u 2019. godini,
  4. fotokopija tekućeg računa, žiro računa ili zaštićenog računa (IBAN).

 

Zahtjevi se podnose Upravnom odjelu za društvene djelatnosti, pravne poslove i javnu nabavu Grada Novske, Novska, Trg dr. Franje Tuđmana 2, radnim danom od 7,00 do 15,00 sati.

 

 

Upravni odjel za društvene djelatnosti,

pravne poslove i javnu nabavu

Grada Novske