Grad NOVSKA Službene stranice

OBAVIJEST GRAĐANIMA O PRIJAVI ŠTETA OD POTRESA NA STAMBENIM OBJEKTIMA (u svrhu utvrđivanja obujma štete od potresa na području Grada Novske)

Poštovani sugrađani,

 

potaknuti telefonskim pozivima pojedinih naših sugrađana koji su pretrpjeli štetu na svojim obiteljskim kućama ili stanovima,  pozivamo sve Vas koji ste pretrpjeli štetu od potresa na svojim objektima, da u roku 8 dana od objave ovog Poziva na službenim internetskim stranicama Grada Novske , prijavite štetu na obrascu - „PRIJAVA ŠTETE OD POTRESA NA STAMBENOM OBJEKTU“ koji možete preuzeti ovdje, te ga ispunjenog i potpisanog, s traženim prilozima dostaviti  Upravnom odjelu za komunalni sustav, prostorno uređenje i zaštitu okoliša na jedan od sljedećih načina:

 

  1. Na e-mail adresu: civilna.zastita@novska.hr
  2. U pisarnicu Grada Novske na adresu: Trg dr. Franje Tuđmana 2, 44330 Novska, u vremenu od 8,00-15,00 sati ili
  3. Putem pošte na istu adresu

 

Uz popunjeni obrazac prijave poželjno je priložiti i fotografije štete, kao i drugu dokumentaciju koja se navodi u obrascu.

 

Molimo Vas da ne prijavljujete oštećenja koja su nastala prije potresa, već isključivo oštećenja koja su nastala od potresa.

 

Dodatne informacije o načinu prijave možete dobiti na mobitel: 091 3099 207 svakog radnog dana od 7,00 -15,00 sati.

 

 

                                                                                                                                                           Grad Novska