Grad NOVSKA Službene stranice

ODLUKA o dodjeli financijskih sredstava prema Javnom pozivu za organizaciju tradicionalnog „18. Zimskog turnira u malom nogometu „Novska 2019/2020“.

Zajednica sportskih udruga Grada Novske

Tina Ujevića 2C,44330 Novska

Oib: 24667728890

___________________________________________________________________________

Novska,19.11.2019.

 

Na temelju točke V. Programa javnih potreba u sportu  Grada Novske za 2019. godinu, članka 56. Pravilnika o financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode sportske udruge na području Grada Novske  i  članka 31. Statuta Zajednice sportskih udruga Grada Novske, predsjednik Zajednice sportskih udruga Grada Novske na prijedlog Povjerenstva za ocjenjivanje prijavljenih programa i projekta, Broj: 3 /2019  od 15.10.2019 godine objavljuje:

 

ODLUKU

 

O dodjeli financijskih sredstava prema Javnom pozivu za organizaciju tradicionalnog „18. Zimskog turnira u malom nogometu  „Novska 2019/2020“.

 

I.

Ovom se Odlukom utvrđuje iznos  financijske potpore  koja se  dodjeljuje udruzi koja je zadovoljila uvjete  za navedeni  Javni poziv.

 

II.

Za organizaciju 18. Zimskog turnira u malom nogometu „ Novska 2019/2020“,   u okviru Javnog poziva , financijska potpora u visini 30.000,00 kn  dodjeljuje se SNK „Libertas „ Novska.

 

ZAJEDNICA SPORTSKIH UDRUGA GRADA NOVSKE

                                                                                             

                                                Predsjednik Zajednice:                 

                               Josip Šimunović , prof. v.r.