Grad NOVSKA Službene stranice

 

 

UDRUGA UZGAJIVAČA GOVEDA "MOKRO POLJE"

 

  • unapređivanje i promicanje poljoprivrede
  • uzgoj goveda
  • slobodno i dragovoljno udruženi uzgajivači goveda
  • djelovanje na području Grada Novske, Općine Jasenovac i Općine Lipovljani
  • neprofitna pravna osoba

 

KONTAKT:
Osječka 17, 44330 NOVSKA

Tel: +385 91 8826 123
Web: www.uug-mokro-polje-novska.hr 

Osoba za kontakt: Goran Došlović, predsjednik