Grad NOVSKA Službene stranice

 

Turistička zajednica grada Novske svake godine organizira brojne manifestacije kao što su Ljeto u Novskoj, Novljanska božićna priča, Novljanska pirueta, Lukovo, Maske do daske i druge kulturne, umjetničke i sportske sadržaje u suradnji s Gradom Novska. Grad Novska kontinuirano brine o razvoju turističkog potencijala što dokazuje nagrada Hrvatske turističke zajednice, „Zeleni cvijet“ koju je grad primio sedam puta, a koja ga profilira kao jedan od najljepših malih kontinentalnih gradova Hrvatske. Turistička zajednica Grada Novske kontinuirano radi na unapređivanju i promicanju izvornih vrijednosti grada i stvara prepoznatljivo i privlačno turističko središte.

 

BICIKLISTIČKI KLUB NOVSKA

DOMAĆA RADINOST LONČAREVIĆ

EKOETNO SELO STRUG

GRADSKA KUGLANA NOVSKA

LOVAČKO DRUŠTVO JELEN

ODRED IZVIĐAČA ZELENA PATROLA MEĐUNARODNI IZVIĐAČKI KAMP DUPIN

PAINTBALL KLUB NOVSKA

PANSION BABIĆ

PRENOČIŠTE PALUDINA

STRELJAČKI KLUB NOVSKA

TRADICIJSKI OBRT VOJKOVIĆ

TRADICIJSKO OBITELJSKO OBRTNIČKO TKANJE RUŽA

UDRUGA HUKA

UDRUGA ŽENA ISKRA