Grad NOVSKA Službene stranice

 

NAJAVA: PRIPREMA I PROVEDBA ENERGETSKE OBNOVE I POTICANJE OIE U OBITELJSKIM KUĆAMA

 

Vrsta natječaja: Bespovratna sredstva, Natječaji u najavi 
Tema/sektor: Energija 
Prijavitelji: Fizičke osobe 

 

Cilj je postizanje energetskih ušteda – smanjenje potrošnje energije u obiteljskim kućama.

Specifični cilj je smanjenje potrošnje energije u stambenim zgradama (u višestambenim zgradama i obiteljskim kućama).

 

Prihvatljive aktivnosti su:

– provedba programa energetske obnove zgrada (javne i stambene), promicanje cjelovite obnove, uključujući povođenje energetskih pregleda, energetsko certificiranje, izradu projektne dokumentacije, poticanje sklapanja ugovora o energetskom učinku i provođenja mjera obnove poput zamjene starih prozora novima (U–vrijednosti niže od propisanog), zadovoljavanje minimalnih zahtjeva u pogledu toplinske izolacije, rekonstrukcija/ugradnja sustava za grijanje/hlađenje, uvođenje razdjelnika topline, ugradnje dizalica topline itd.;

– ugradnja pametnih brojila, pružanje točnih povratnih informacija u vezi s neposrednom potrošnjom energije, uvođenje sustava upravljanja energijom u domaćinstvu, uključujući razne mogućnost bežične komunikacije (za pametno mjerenje) koji pridonose posebnom cilju dopuštajući korisnicima pažljivije, učinkovitije i ekonomičnije korištenje i upravljanje izvorima energije;

– mjere kojima se promiče gradnja zgrada gotovo nulte energije, čime bi se postupno postigla radikalna promjena u načinu na koji se energija koristi u građevinskom sektoru;

– promicanje korištenja obnovljivih izvora energije u svim kategorijama zgrada (zgradama javnog sektora i stambenom sektoru) primjerice ugradnjom sustava za solarno grijanje, toplana na biomasu itd., visokoučinkovita kogeneracija na bazi obnovljivih izvora energije, time zamjenjujući konvencionalno korištena goriva i pružajući stabilne i sigurne neovisne izvore energije, što je od izrazite važnosti u slučaju zabačenijih područja;

– aktivnosti povezane s upravljanjem, edukacijom i komunikacijom: pomoć u uspostavi kapaciteta za provođenje mjera energetske učinkovitosti u općinama/županijama, priprema planova energetske učinkovitosti na regionalnoj/lokalnoj razini, uvođenje IT–programa za kontinuirano praćenje i analizu potrošnje energije, radionice za širu javnost, edukacija energetskih savjetnika, promotivne aktivnosti (materijali za informiranje, brošure, reklame).


Prihvatljivi prijavitelji su fizičke osobe (vlasnici stambenih zgrada/kuća).


Ukupna vrijednost raspoloživih bespovratnih sredstava iznosi 456.000.000,00 HRK.


Važna napomena: Indikativni datum objave natječaja je 31. ožujka 2016. godine. Navedeni datum isključivo je informativnoga karaktera te je naveden u svrhu olakšavanja pretraživanja. Napominjemo da otvaranje natječaja može kasniti u odnosu na službeno objavljene indikativne najave.

Ukoliko su vam potrebne konzultantske usluge za ovaj natječaj javite se na info@eu-projekti.com.

 

Detalje natječaja možete pogledati OVDJE