Grad NOVSKA Službene stranice

10. međunarodni sajam MESAP JESEN

10. međunarodni sajam MESAP JESEN

 

MESAP JESEN 2016

 

   Tradicionalnu sajamsku priredbu MESAP JESEN organiziramo od 19. do 20. 11. 2016. godine u Nedelišću.

 

    10. sajam MESAP JESEN predstaviti će gospodarstvenike, obiteljska poljoprivredna gospodarstva i udruge iz nekoliko gospodarskih grana:

  • poljoprivrede : poljomehanizacija, oprema za farme, sjemenska roba, stočna hrana, oprema za voćarstvo i vinogradarstvo, sistemi za navodnjavanje, sadnice …  
  • ekologije i zdrave prehrane
  • obnovljivih izvora energije : energija vjetra, sunca, bio plin na farmama …
  • komunalne opreme i hortikulturnog uređenja

 

Za sve informacije i prijave obratite se na MESAP d.o.o., Marčec Josipa 27,

40305 Nedelišće,  tel. 040 822-850,  fax 040 822 851

e-mail: mesap@mesap.hr , mesap@ck.t-com.hr .

Prijava za sajam na stranici MESAP-a : www.mesap.hr

 

U Nedelišću , 29. 06. 2016.

 

S poštovanjem!

v.d. direktora : Vitomir Kirić,oec.

 

PRIJAVA JESEN 2016