Grad NOVSKA Službene stranice

GRAD JE ZAPOČEO S ISPLATOM POTPORA POLJOPRIVREDNICIMA S PODRUČJA GRADA NOVSKE

Sukladno Programu potpora poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Grada Novske za razdoblje 2016. – 2020. godine, a temeljem Javnih poziva započela je isplata potpore male vrijednosti u poljoprivredi na području Grada Novske, s danom 2. studenoga 2016. godine,  koja će biti isplaćena 101 poljoprivrednom gospodarstvu u sveukupnom iznosu od 445.019,80 kn.

Potpore će biti isplaćene poljoprivrednim gospodarstvima koja su zadovoljila sve uvjete Javnih poziva, a to su subvencije za umjetno osjemenjivanje goveda, umjetno osjemenjivanje krmača i nazimica te potpore u poljoprivrednoj proizvodnji.

Svim poljoprivrednim gospodarstvima koja su ostvarila pravo na potporu male vrijednosti bit će dostavljena obavijest.

ovdje možete preuzeti

POTPORE ZA MJERU 1 I 2

POTPORE ZA MJERU 3

POTPORE ZA MJERU 4