Grad NOVSKA Službene stranice

Novi problem: Bolest goveda - kvrgava koža

Novi problem: Bolest goveda - kvrgava koža

Udruga uzgajivača goveda „Mokro polje“ Novska održala je redovitu godišnju skupštinu Društvenom domu u Voćarici u subotu, 6. kolovoza, prisustvovali su, osim članova udruge i Mijo Latin, predsjednik Hrvatskog seljačkoga saveza, te gradonačelnik Grada Novske Vlado Klasan.

Mokro polje predstavlja vrlo kvalitetan pašnjak, a stoka postiže odlične priraste, te je to bio razlog i osnivanja Udruge uzgajivača goveda „Mokro polje“ Novska, uz koju djeluje na području Grada i konjogojska udruga „Hrvatski posavac“. Udruga djeluje na području Grada Novske, Općine Jasenovac i Općine Lipovljani sa svrhom da svojim djelovanjem unapređuje i promiče uzgoj goveda kao i poljoprivrede u cjelini, istaknuo je predsjednik Udruge Goran Došlović, koji je u svom izvješću istaknuo dobru suradnju s Gradom Novska i javnim ustanovama u svrhu ostvarivanja prava tradicionalnog pašarenja na području Lonjskog polja, organizaciju zajedničkih nastupa na sajmovima u zemlji i inozemstvu, neposrednu suradnju sa lokalnim općinskim, gradskim, županijskim i državnim organima u domeni unapređenja govedarstva i poljoprivrede.

Kako treba raditi i brinuti se o svojim članovima kao primjer navodi Mijo Latin, predsjednik Hrvatskog seljačkoga saveza upravo Udrugu “Mokro polje” i pohvaljuje način rješavanja pitanja “pašnjačkih zajednica”. Također predložio je da se u pašarenje na površinama Mokrog polju, osim goveda i konja, vrati svinjogojstvo, te uzgoj gusaka, nekada tradicionalan u Posavini.

Obraćajući se članovina Udruge, gradonačelnik Vlado Klasan, ističe da uz dobru strategiju razvoja cijelog kraja, jačanje tržišta i potporu lokalne samouprave, osigurati će se bolje sutra ne samo poljoprivrednim proizvođačima već i mladima, kako bi se sprječio njihov odlazak u druge sredine i inozemstvo.

Posebno je na Skupštini apostrofirana nova problematika, a to je bolest goveda - kvrgava koža, koja je sve bliže Hrvatskoj pa sve više brine i hrvatske uzgajivače goveda, jer ako se bolest pojavi na farmi moraju se usmrtiti sve krave. Ministarstvo stoga predlaže da se goveda cijepi preventivno i prije nego bolest stigne. No dio proizvođača negoduje, jer Europska unija brani uvoz cijepljenog mesa.  Za zdravlje ljudi ova bolest nije štetna, no može prouzročiti velike gubitke farmerima. Ako se i samo jedna krava zarazi, sva stoka na toj farmi mora se eutanazirati, a ona u krugu od 25 kilometara cijepiti.

Zato Ministarstvo poljoprivrede predlaže preventivno cijepljenje i prije nego je bolest službeno u zemlji. Naručeno je 400 tisuća doza cjepiva. Dio proizvođača ipak se ne slaže s Ministarstvom koje nalaže cijepljenje, jer meso i mlijeko od cijepljenog goveda ima ograničen izvoz u zemlje Europske Unije.