Grad NOVSKA Službene stranice

OBAVIJEST - UPUTA POLJOPRIVREDNICIMA

Trenutno je u javnoj raspravi izmjena pravilnika o ARKOD-u, tj. Pravilnika o evidenciji uporabe poljoprivrednog zemljišta kojom će se urediti način upisa parcela u ARKOD, uključujući rješavanje slučajeva ucrtavanja parcela u ARKOD bez dokaza o posjedu. Izmjenom pravilnika omogućit će se upis parcela uz potvrdu vlasnika čestice, a u međuvremenu dajemo sljedeću uputu:

 

1)      Poljoprivrednici koji i dalje OBRAĐUJU, tj. KORISTE poljoprivredno zemljište registrirano u ARKOD-u, a nemaju regulirano pravo na posjed (jer nisu imali s kim potpisati ugovor o zakupu ili plodouživanju; vlasnici nepostojeći/nedostupni, neriješeno vlasničko pravo) ne trebaju ispisivati te površine iz ARKOD-a već umjesto toga trebaju (još jednom) provjeriti mogu li stupiti u kontakt s vlasnicima parcela koje obrađuju, odnosno na bilo koji način od navedenih pravnih oblika (zakup, plodouživanje) regulirati odnos s vlasnicima, te pričekati donošenje izmjena Pravilnika o ARKOD-u kojim će se regulirati način upis zemljišta koje se obrađuje (sa i bez prava na posjed).  

 

2)      Vlasnici zemljišta koji utvrde da je netko drugi upisao u ARKOD njihovo poljoprivredno zemljište koji oni sami ne koriste, a da je to učinjeno bez njihova znanja ili bez njihove (usmene ili pismene) suglasnosti, mogu se javiti u najbliži Regionalni ured ili središnji ured Agencije za plaćanja i zatražiti kontakt podatke o poljoprivredniku koji koristi te ARKOD čestice (u svrhu eventualnog dogovora) ili zatražiti ispis ARKOD čestica

 

Sve dodatne informacije možete pronaći OVDJE