Grad NOVSKA Službene stranice

SIMORA - Poziv na sudjelovanje u radu seminara „Izrada poslovnog plana“

SIMORA - RAZVOJNA AGENCIJA SISAČKO MOSLAVAČKE ŽUPANIJE

Ur.br.: 01/MČ-15-145
Sisak, 14. travnja 2015. godine

Predmet:  Poziv na sudjelovanje u radu seminara „Izrada poslovnog plana“ u sklopu Poduzetničkog impulsa „MJERA: C3A. RAZVOJ PODUZETNIČKE INFRASTRUKTURE I POSLOVNOG OKRUŽENJA – AKTIVNOST C3: Razvojne agencije i poduzetnički centri“

Poštovana/i,
Razvojna agencija Sisačko-moslavačke županije SI-MO-RA d.o.o. Sisak, poziva Vas na seminar:  

„Izrada poslovnog plana“ koji će se održati u Novskoj 23. travnja (četvrtak) 2015. godine 

u zgradi Gradske uprave (Velika vijećnica), Trg dr. Franje Tuđmana 2, s početkom u 9:30 sati.


U suvremenim uvjetima poslovanja nužnost poslovnog planiranja postaje sve značajnija aktivnost jer je potrebno na što učinkovitiji i efikasniji način planirati korištenje raspoloživih, odnosno potrebnih resursa. Pri tome je potrebno analizirati složeno poslovno okruženje, između ostaloga, očekivanja kupaca, namjere naših konkurenata te naše mogućnosti kako bi se na najbolji mogući način održala i povećala vrijednost poslovanja.

Poslovni plan je pisani dokument koji sadrži detaljnu analizu o ulaganju u posao, budućim rezultatima poslovanja te o mogućim rješenjima za rizične situacije koje se mogu pojaviti u budućnosti, a sve kako bi šanse za postizanje zacrtanih ciljeva bile veće.

Edukacija će obuhvatiti faze izrade poslovnog plana (metodologija HZZ-a), kroz teorijsko predavanje, praktične vježbe, diskusiju te individualni i grupni rad. 

Seminar će održati zaposlenici RA SI-MO-RA d.o.o., a namjenjen je poduzetnicima početnicima, nezaposlenim osobama i svima koji žele naučiti osnove ili unaprijediti svoja već stečena znanja i vještine poslovnog planiranja i izrade poslovnog plana uz konkretne alate za izradu. 
Prijave za sudjelovanje zaprimaju se zaključno sa 22. travnja 2015. godine do 12:00 sati putem elektroničke pošte na adresu simora@simora.hr. 
Seminar je besplatan.

Broj sudionika je ograničen.

Za sve dodatne informacije slobodno nam se obratite na broj telefona 544-204 ili posjetite našu internet stranicu www.simora.hr.

                                                        
S poštovanjem,
                                                                                                  
Direktor:
Mario Čelan, dipl.ing