Grad NOVSKA Službene stranice

Izrada plana gospodarenja otpadom i nabava opreme za odvajanje komunalnog otpada

Status projekta: U gradnji

Vrijednost investicije: 3.539.900,00 kn
Provedba: 2014 - 2015. godina
Izvori financiranja:

  • Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost
  • Grad Novska

Opis:

  • 2014. godina -  plan gospodarenja otpadom, oprema
  • 2015. godina – nabava kamiona sa kranom za glomazni otpad

 

Dokumenti

Nema aktivnih dokumenata


Novosti

Nema aktivnih novosti