Grad NOVSKA Službene stranice

NATJEČAJ za dodjelu stipendija studentima s područja Grada Novske

                                                                                                     
Na temelju članka 4. Pravilnika o stipendiranju studenata Grada Novske, gradonačelnik Grada Novske  raspisuje


N  A  T  J  E  Č  A  J 
za dodjelu stipendija studentima s područja Grada Novske


1. Predmet ovog natječaja je dodjela (10) deset stipendija studentima s područja Grada Novske za akademsku godinu 2009./2010.

2. Pravo sudjelovanja na natječaju imaju:

- studenti sa prebivalištem  na području Grada Novske,
- studenti koji su državljani Republike Hrvatske,
- studenti koji imaju status redovnog studenta i namjeravaju se zaposliti na području Grada Novske
- studenti koji ne primaju stipendiju ili neku drugu novčanu potporu.


3. Deficitarna zanimanja na području Grada Novske su: diplomirani građevinski inženjer, diplomirani strojarski inženjer, diplomirani inženjer elektrotehnike, diplomirani inženjer drvne tehnologije, profesor engleskog jezika, profesor njemačkog jezika, profesor matematike, profesor fizike, profesor glazbenih predmeta, magistar farmacije, doktor medicine, psiholog i strojarski inženjer.
 

4. U akademskoj godini 2009./2010. stipendije se neće dodjeljivati za odgojiteljski studij, a najviše jedna stipendija će se dodijeliti za učiteljski studij.  
 

5. Prijave na natječaj dostavljaju se u roku 15 dana od objave na adresu: Grad Novska, Trg dr Franje Tuđmana 2, Novska, s naznakom “Natječaj za dodjelu stipendija”.
 

6. Uz prijavu je potrebno priložiti sljedeće dokumente:
- životopis,
- potvrdu o redovnom upisu na fakultet akademske godine 2009./2010.,
- potvrdu o ostvarenom prosjeku ocjena i broju ECTS bodova prethodne godine studija,
- preslika svjedodžbe svih razreda srednje škole i svjedodžbe o završnom ispitu (za studente prve godine studija),
- uvjerenje o prebivalištu (Policijska postaja Novska),
- preslika osobne iskaznice i domovnice,
- dokaz o mjesečnim primanjima članova domaćinstva u zadnja tri mjeseca (potvrda o prosjeku plaće u zadnja tri mjeseca,  odrezak od isplaćene mirovine, potvrda o visini dječjeg doplatka, uvjerenje porezne uprave o iznosu prihoda roditelja za proteklu godinu – ako roditelj ima vlastiti obrt ili je vlasnik trgovačkog društva, uvjerenje o nezaposlenosti),
- izjavu o zajedničkom domaćinstvu i o namjeri zapošljavanja na području Grada Novske, ovjerenu od javnog bilježnika,
- za braću i sestre u osnovnoj i srednjoj školi ili na fakultetu, potvrde o upisu,
- kandidat bez roditelja-smrtni list,
- kandidat-dijete poginulog ili umrlog hrvatskog branitelja-odgovarajuću potvrdu,
- kandidat-dijete samohranog roditelja-odgovarajući dokument,
- kandidat-dijete invalida Domovinskog rata- rješenje o postotku invalidnosti roditelja,
- kandidat- dijete hrvatskog branitelja odnosno dragovoljca iz Domovinskog rata- potvrda o statusu roditelja,
- odgovarajuće potvrde za postignute izvanškolske rezultate i umjetnički rad tijekom školovanja (studenti prve godine), odnosno za znanstveni, stručni i umjetnički rad tijekom studija (studenti viših godina studija).
 

7. Odluku o dodjeli stipendija donosi Povjerenstvo za provedbu postupka dodjele stipendija, a svi sudionici natječaja bit će obaviješteni o izboru korisnika stipendije u roku 8 dana od dana donošenja odluke.
 

8. Za dodatne informacije u vezi natječaja zainteresirani se mogu obratiti Upravnom odjelu za društvene djelatnosti i imovinsko pravne poslove Grada Novska, radnim danom od 8 do 15 sati ili na broj telefona: 044/691-507.


 GRAD NOVSKA
 GRADONAČELNIK

Antun Vidaković, dipl. ing.
 

Dokumenti

Nema aktivnih dokumenata


Novosti

Nema aktivnih novosti