Grad NOVSKA Službene stranice

OGLAS ZA PRIJAM U SLUŽBU - Viši stručni suradnik/ca za gospodarske djelatnosti - POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA

POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI (PISANO TESTIRANJE) za prijam u službu višeg stručnog suradnika/ce za gospodarske djelatnosti

Na temelju članka 20., u svezi s člankom 22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj: 86/08 i 61/11), Povjerenstvo za provođenje oglasa za prijam u službu višeg stručnog suradnika/ce za gospodarske djelatnosti, objavljuje

POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI
(PISANO TESTIRANJE)

I.
Pisano testiranje provodi se za kandidate koji ispunjavaju formalne uvjete oglasa za prijam u službu višeg stručnog suradnika/ce za gospodarske djelatnosti - 1 izvršitelj/ica, na određeno vrijeme do povratka službenice s rodiljnog dopusta.
II.
O pristupanju pismenom testiranju kandidati će biti osobno obaviješteni telefonskim putem.
III.
Kandidati pozvani na pismeno testiranje za prijam u službu višeg stručnog suradnika/ce za gospodarske djelatnosti trebaju doći u Gradsku vijećnicu Grada Novske, Trg dr. Franje Tuđmana 2, 11. siječnja 2016. godine (ponedjeljak), 9.00 sati.


Testiranje će započeti u 9.00 sati i trajati 60 minuta. Na testiranje je potrebno ponijeti osobnu iskaznicu i kemijsku olovku. Ne postoji mogućnost naknadnog pisanog testiranja.
S kandidatima koji ostvare najmanje 50% bodova na pisanom testiranju, isti dan Povjerenstvo će obaviti intervju, od 11.00 sati.
 
Ovaj poziv objavljuje se na web stranici Grada Novske (www.novska.hr) i na oglasnoj ploči Gradske uprave Grada Novske.
 
KLASA: 112-07/15-01/6
URBROJ: 2176/04-02-16-4
Novska, 4. siječnja 2016.

 

Predsjednica povjerenstva
Ivanka Zečević-Šolta, dipl. iur. v.r.

Dokumenti

Nema aktivnih dokumenata


Novosti

Nema aktivnih novosti