Grad NOVSKA Službene stranice

POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI (PISANO TESTIRANJE)

 Sukladno članku 20. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08 i 61/11), Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijam u službu vježbenika/ce na radno mjesto administrativni tajnik/ca gradonačelnika, u Stručnoj službi Gradskog vijeća i Gradonačelnika, objavljuje

 

POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA
I SPOSOBNOSTI (PISANO TESTIRANJE)

I.

Pisano testiranje provodi se za kandidate koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja za prijam u službu vježbenik/ca na radno mjesto administrativni tajnik gradonačelnika, u Stručnoj službi Gradskog vijeća i Gradonačelnika Grada Novske.

II.

O pristupanju pismenom testiranju kandidati će biti osobno obaviješteni pisanim putem.

III.

Kandidati pozvani na pismeno testiranje trebaju doći u Gradsku vijećnicu Grada Novske, Trg dr. Franje Tuđmana 2,  23. studenoga  2011. godine (srijeda), u 8,30 sati.
Testiranje će započeti u 8,30 sati i trajati 60 minuta.
Na testiranje je potrebno ponijeti osobnu iskaznicu ili putovnicu i kemijsku olovku.
Ne postoji mogućnost naknadnog pisanog testiranja.

S kandidatima koji ostvare najmanje 50% bodova na pisanom testiranju  Povjerenstvo će isti dan, uz pauzu od 30 minuta obaviti intervju.


Ovaj poziv objavljuje se na web stranici Grada Novske (www.novska.hr) i na oglasnoj ploči Gradske uprave Grada Novske.

 

    Predsjednik

        Valentina Rijetković ,v.r.


Dokumenti

Nema aktivnih dokumenata


Novosti

Nema aktivnih novosti