Grad NOVSKA Službene stranice

ZAKLJUČAK o dodjeli gradskih prostora na korištenje udrugama

Na temelju članka 13. Pravilnika o dodjeli gradskih prostora na korištenje udrugama na području Grada Novske („Službeni vjesnik Grada Novske“, broj 88/19), te na temelju prijedloga Povjerenstva za dodjelu gradskih prostora na korištenje udrugama, Gradonačelnik Grada Novske donosi

 

ZAKLJUČAK
o dodjeli gradskih prostora na korištenje udrugama