Grad NOVSKA Službene stranice

Kulturni centar za mlade Jazavica

Status projekta: U provedbi

Naziv projekta: Kulturni centar za mlade Jazavica

Nositelj projekta: Grad Novska

Mjera: “LEADER – CLLD”

Tip operacije: Ulaganje u razvoj društvene infrastrukture

Ukupan iznos potpore: 741.250,00 HRK 

Cilj projekta: Prenamijeniti Osnovnu školu u Kulturni centar za mlade pri kojoj će se odvijati radovi rekonstrukcije i opremanja. Vratiti optimizam i povjerenje stanovnika ruralnog područja u institucije te uvjerenje da je život na selu dostojan svakog čovjeka.

Rezultat projekta: Osnovna škola prenamijenjena u Kulturni centar za mlade. Vraćen optimizam i povjerenja stanovnika ruralnih područja u institucije te uvjerenje da je život na selu dostojan svakog čovjeka.

Dokumenti

Nema aktivnih dokumenata


Novosti

Nema aktivnih novosti